Trả lời câu hỏi mục II trang 16 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Dựa vào sơ đồ 2.4 và thông tin trong bài, em hãy giải thích các khái niệm trước Công nguyên, Công nguyên, thập kỉ, thế kỉ, thiên nhiên kỉ.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát sơ đồ

Lời giải chi tiết

- Lịch chính thức của thế giới hiện nay dựa vào cách tính thời gian của dương lịch, gọi là Công lịch. Công lịch lấy năm 1 là năm tương truyền chúa Giê-su ra đời làm năm đầu tiên của Công nguyên.

+ Trước công nguyên: là năm trước năm đầu tiên của Công nguyên.

+ Công nguyên: là năm từ sau năm 1.

+ 1 Thập kỉ: là 10 năm.

+ 1 Thế kỉ : là 100 năm.

+ 1 Thiên niên kỉ:là 1000 năm.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.8 trên 18 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 2. Thời gian trong lịch sử