Soạn giải bài 1 phần luyện tập và vận dụng trang 16 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Dựa vào sơ đồ 2.4, em hãy xác định từ thời điểm đến hiện tại là bao nhiêu năm, bao nhiêu thập kỉ, bao nhiêu thế kỉ.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

quan sát sơ đồ

Lời giải chi tiết

- Năm 179 TCN cách năm 2021= 2200 năm =220 thập kỉ =22 thế kỉ.

- Năm 111 TCN cách năm 2021= 2132 năm=213 thập kỉ + 2 năm=21 thế kỉ+ 3 thập kỉ+ 2 năm.

- Năm 1 Công nguyên cách năm 2021=2022 năm=202 thập kỉ+2 năm= 20 thế kỉ+ 2 thập kỉ+ 2 năm.

- Năm 544 cách năm 2021=1477 năm=147 thập kỉ+ 7 năm= 14 thế kỉ+ 7 thập kỉ+ 7 năm.

- Năm 938 cách năm 2021=1083 năm= 108 thập kỉ+ 3 năm= 10 thế kỉ+8 thập kỉ + 3 năm.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.6 trên 18 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 2. Thời gian trong lịch sử