Do đâu mà có sự xuất hiện tư hữu?


Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 11 SGK Lịch sử 10

Đề bài

Do đâu mà có sự xuất hiện tư hữu?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

dựa vào sgk Lịch sử 10 trang 10, 11 để trả lời.

Lời giải chi tiết

- Trong xã hội nguyên thủy, sự công bằng và bình đẳng là “nguyên tắc vàng”. Bởi lúc ấy, tình trạng đời sống còn quá thấp, người ta sống trong cộng đồng, dựa vào nhau.

- Nhưng khi công cụ bằng kim loại xuất hiện, năng suất lao động tăng, của cải làm ra không chỉ nuôi sống con người mà còn dư thừa thường xuyên.

- Trong xã hội, một số người giữ chức phận khác nhau như: chỉ huy dân binh, chuyên trách về nghi lễ hoặc điều hành các công việc chung của thị tộc, bộ lạc,... Những người này lợi dụng chức phận để chiếm một phần sản phẩm của xã hội cho riêng mình. Chẳng bao lâu, họ có nhiều của cải hơn người khác.

⟹ Thế là tư hữu bắt đầu xuất hiện.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.6 trên 41 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí