Đề kiểm tra giữa kì 1 Sinh 6 - Đề số 3 có lời giải chi tiết


Đề kiểm tra giữa kì 1 Sinh 6 - Đề số 3 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm kết hợp tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Đề bài

TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Thành phần chủ yếu của tế bào thực vật gồm:

A. Màng sinh chất, nhân, không bào và lục lạp.

B. Màng sinh chất, chất tế bào, nhân và lục lạp.

C. Vách tế bào, chất tế bào, n­ớc và không bào.

D. Vách tế bào, màng sinh chất, chất tế bào và nhân.

Câu 2. Đặc điểm chung của thực vật:

A. Phản ứng chậm với kích thích từ bên ngoài

B. Tự tổng hợp chất hữu cơ

C. Phần lớn không có khả năng di chuyển

D. Cả a, b và c

Câu 3. Cấu tạo của trụ giữa thân non là:

A. Gồm thịt vỏ và mạch rây

B. Thịt vỏ và ruột

C. Mạch rây, mạch gỗ và ruột

D. Vỏ và mạch gỗ.

Câu 4. Miền quan trọng nhất của rễ là:

A. Miền trưởng thành.

B. Miền sinh trưởng

C. Miền hút

D. Miên chóp rễ

Câu 5. Hãy sắp xếp các cây sau đây vào từng nhóm tương ứng với từng loại cây (cây một năm hoặc cây lâu năm)

TỰ LUẬN

Câu 6. Tế bào thực vật cấu tạo gồm những bộ phận nào ? Nêu chức năng của từng bộ phận.

Câu 7. Tại sao phải thu hoạch các cây có rễ củ trước khi chúng ra hoa ?

Câu 8. Sự khác nhau cơ bản giữa dác và ròng ?

Lời giải chi tiết

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

1.D

2.D

3.C

4.C

Câu 1

Một tế bào thực vật gồm các thành phần chính: Vách tế bào, màng sinh chất, chất tế bào và nhân.

Chọn D

Câu 2 

Đặc điểm chung của thực vật:

+ Phản ứng chậm với kích thích từ bên ngoài

+ Tự tổng hợp chất hữu cơ.

+ Phần lớn không có khả năng di chuyển.

Chọn D

Câu 3

Cấu tạo của trụ giữa thân non là: Mạch rây, mạch gỗ và ruột.

Chọn C

Câu 4

Miền hút là miền quan trọng nhất vì có lông hút.

Chọn C

Câu 5

Câu 6

* Các bộ phận của tế bào gồm có :

- Vách tể bào

- Màng sinh chất

- Chất tế bào

- Nhân

- Không bào   

*Chức năng của các bộ phận là :

- Vách tế bào: làm cho tế bào có hình dạng nhất định.

- Màng sinh chất: bao bọc ngoài chất tế bào.

- Chất tế bào: chứa các bào quan, là nơi diễn ra các hoạt động sống của tế bào.

- Nhân: điều khiển mọi hoạt động sống của tế bào.

- Không bào: chứa dịch tế bào.

Câu 7

Người ta phải thu hoạch các cây có rễ củ trước khi chúng ra hoa là vì: củ là phần rễ phình to chứa chất dự trữ để cây dùng lúc ra hoa, tạo quả.

Vì vậy, nếu trồng cây lấy củ như khoai lang, củ cải..., thì phải thu hoạch trước khi ra hoa để thu được củ chứa nhiều chất hữu cơ dự trữ nhất.

Nếu thu hoạch chậm, sau lúc cây ra hoa thì một phần chất hữu cơ của củ đã được chuyển hoá để tạo ra các bộ phận của hoa nên chất lượng củ bị giảm rõ rệt.

Câu 8 (ID:432698)
Sự khác nhau cơ bản giữa dác và ròng được thể hiện ở bảng dưới đây:

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.8 trên 6 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí