Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 3 - Phần 3 - Lịch sử 10


Đề bài

I. TRẮC NGHIỆM (4 điểm)

Câu 1: Cách mạng công nghiệp ở Anh bắt đầu từ thời gian nào?

A. Từ cuối những năm 50 của thế kỷ XVIII.

B. Từ những năm 60 của thế kỷ XVIII.

C. Từ đầu những năm 70 của thế kỷ XVII.

D. Từ những năm 80 của thế kỷ XVIII.

Câu 2: Hệ quả xã hội của cách mạng công nghiệp ở châu Âu cuối thế kỷ XVIII đến đầu thế kỷ XIX là

A. Làm thay đổi bộ mặt các nước tư bản.

B. Thúc đẩy những chuyển biển trong nông nghiệp và giao thông.

C. Hình thành giai cấp tư sản và vô sản công nghiệp.

D. Góp phần giải phóng nông dân, góp phần bổ sung lao động cho thành thị.

Câu 3: Việc chế tạo thành công máy dệt chạy bằng sức nước có tác dụng gì?

A. Nhiều nhà máy dệt được xây dựng ven sông nước chảy xiết.

B. Năng suất của người thợ dệt tăng dần lên 40 lần so với dệt bằng tay.

C. Lao động bằng tay dần dần thay thế bằng máy móc.

D. Khởi đầu quá trình công nghiệp hóa ở nước Anh.

Câu 4: Đâu không phải điều kiện để nước Anh có thể tiến hành một cuộc cách mạng công nghiệp vào cuối thế kỉ XVIII?

A. Nguồn nhân công dồi dào.

B. Sự tiến bộ về kĩ thuật và tổ chức sản xuất trong các công trường thủ công.

C. Có chỗ dựa vững chắc là tôn giáo.

D. Có nguồn vốn lớn.

Câu 5: Cách mạng công nghiệp Anh bắt đầu từ công nghiệp nhẹ không xuất phát từ lí do nào sau đây?

A. Là ngành truyền thống, phát triển mạnh ở Anh.

B. Lượng vốn đầu tư không quá lớn, thu hồi nhanh.

C. Thị trường tiêu thụ rộng.

D. Nước Anh không có nguồn than đá để phát triển công nghiệp nặng.

Câu 6: Quá trình thống nhất nước Đức được thực hiện thông qua

A. sử dụng bạo lực cách mạng của quần chúng nhân dân.

B. giải quyết các cuộc nội chiến trong nước.

C. các cuộc chiến tranh với các nước láng giềng.

D. cải cách kinh tế - xã hội, thống nhất thị trường dân tộc.

Câu 7: Ngày 1-1-1863, ở Hoa Kì đã diễn ra sự kiện lịch sử gì?

A. Lincôn trúng cử tổng thống.

B. Chính phủ Liên bang giành thắng lợi trong cuộc nội chiến.

C. Sắc lệnh cấp đất ở miền Tây cho dân di cư.

D. Sắc lệnh xóa bỏ chế độ nô lệ được ban hành.

Câu 8. Đâu là yếu tố đã cản trở sự phát triển kinh tế tư bản chủ nghĩa ở Mĩ vào giữa thế kỉ XIX?

A. Lãnh thổ quốc gia mở rộng quá nhanh.

B. Miền Tây phát triển nền kinh tế trại chủ.

C. Nền kinh tế phát triển nhanh, cung vượt quá cầu.

D. Sự tồn tại của chế độ nô lệ ở miền Nam.

Câu 9. Đâu là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến bùng nổ cuộc nội chiến ở Mĩ là gì?

A. Mâu thuẫn giữa tư sản ở miền Bắc và chủ nô ở miền Nam.

B. Mâu thuẫn giữa kinh tế công thương nghiệp và kinh tế đồn điền.

C. Mâu thuẫn giữa nô lệ và chủ nô.

D. Kết quả của cuộc bầu cử Tổng thống Mĩ năm 1860.

Câu 10: Do đâu có thể khẳng định quá trình thống nhất nước Đức thực chất là quá trình Phổ hóa nước Đức?

A. Tầng lớp quý tộc Phổ tiến hành nhằm xác lập nền thống trị của Phổ ra toàn nước Đức.

B. Nhân dân Phổ là động lực chủ yếu của cuộc đấu tranh thống nhất.

C. Thành phố Berlin của Phổ được chọn làm thủ đô của nước Đức thống nhất.

D. Vua Đức là người Phổ, muốn đất nước phát triển theo đường hướng riêng.

II. TỰ LUẬN (6 điểm)

Câu 1: (3 điểm) Sự kiện nào chứng tỏ xã hội loài người chuyển từ nền văn minh nông nghiệp sang nền văn minh công nghiệp? Vì sao?

Câu 2: (3 điểm) Tại sao nói: Sự nghiệp thống nhất nước Đức, thống nhất I-ta-li-a và nội chiến Mĩ mang tính chất một cuộc cách mạng tư sản.

Lời giải chi tiết

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

I. TRẮC NGHIỆM

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

B

C

B

C

D

C

D

D

D

A

Câu 1:

Phương pháp: Dựa vào thời gian diễn ra cách mạng công nghiệp ở Anh để trả lời

Cách giải:

Cách mạng công nghiệp ở Anh bắt đầu từ những năm 60 của thế kỷ XVIII và kết thúc vào những năm 40 của thế kỉ XIX, trước hết trong ngành dệt

Chọn: B

Câu 2:

Phương pháp: Dựa vào hệ quả của cách mạng công nghiệp để trả lời.

Cách giải:

Cách mạng công nghiệp ở châu Âu cuối thế kỷ XVIII đến đầu thế kỷ XIX đã dẫn đến sự hình thành 2 giai cấp mới là: tư sản công nghiệp và vô sản công nghiệp.

- Tư sản công nghiệp: nắm tư liệu sản xuất và quyền thống trị.

- Vô sản công nghiệp làm thuê, đời sống cơ cực dẫn đến đấu tranh giữa vô sản với tư sản không ngừng tăng lên.

Chọn: C

Câu 3:

Phương pháp: Dựa vào thành tựu của cách mạng công nghiệp để suy luận trả lời.

Cách giải:

Việc chế tạo thành công máy kéo sợi chạy bằng sức nước của Étmơn Cácrai đã đưa năng suất của người thợ dệt tăng dần lên 40 lần so với dệt bằng tay. Tuy nhiên do máy móc chạy bằng sức nước nên có sự bất lợi, các nhà máy phải xây dựng gần các khúc sông chảy xiết và không thể hoạt động vào mùa đông.

Chọn: B

Câu 4:

Phương pháp: Dựa vào những tiền đề của cách mạng công nghiệp Anh để suy luận trả lời

Cách giải:

Đến nửa sau thế kỉ XVIII, Anh có đầy đủ những tiền đề để tiến hành một cuộc cách mạng công nghiệp: tư bản, nhân công và sự phát triển kĩ thuật.

- Anh là nước sớm hoàn thành cách mạng tư sản

- Chính sách đẩy mạnh xâm lược thuộc địa đã mạng lại cho Anh một hệ thống thuộc địa rộng lớn, nguồn tích lũy tư bản khổng lồ

- Anh có nguồn nhân công tự do lớn.

- Hệ thống công trường thủ công lâu đời, phát triển với đội ngũ công nhân lành nghề.

=> Đáp án C: chỗ dựa tôn giáo vững chắc không phải là điều kiện để nước Anh có thể tiến hành một cuộc cách mạng công nghiệp vào cuối thế kỉ XVIII?

Chọn: C

Câu 5:

Phương pháp: Dựa vào đặc điểm của công nghiệp nhẹ ở Anh để suy luận trả lời

Cách giải:

Cách mạng công nghiệp Anh bắt đầu từ ngành công nghiệp nhẹ (dệt, len dạ) vì đây là ngành truyền thống và phát triển mạnh ở Anh; thu hồi vốn nhanh, sản phẩm có thị trường tiêu thụ rộng.

Chọn: D

Câu 6.

Phương pháp: sgk trang 164.

Cách giải:

Quá trình thống nhất nước Đức được thực hiện thông qua các cuộc chiến tranh với các nước láng giềng như Đan Mạch (1864), Áo (1866), Pháp (1870 -1871).

Chọn: C

Câu 7.

Phương pháp: sgk trang 169.

Cách giải:

Ngày 01/1/1863, Tổng thống Lincôn đã ra sắc lệnh bãi bỏ chế độ nô lệ. Điều này đã thu hút hàng vạn nô lệ và người dân gia nhập quân đội Liên bang đấu tranh chống lại giới chủ nô miền Nam. Sức mạnh của quân đội Liên bang

Chọn: D

Câu 8.

Phương pháp: sgk trang 168, suy luận.

Cách giải:

Sự phát triển kinh tế đồn điền dựa trên sức lao động nô lệ ở miền Nam làm cho giới chủ nô giàu lên nhanh chóng. Tuy nhiên, chế độ nô lệ lại cản trở nền kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển do vấn đề nhân công. Mâu thuẫn này cũng chính là nguyên nhân sâu xa bùng nổ cuộc nội chiến.

Chọn: D

Câu 9.

Phương pháp: sgk trang 167-168, suy luận.

Cách giải:

Sự kiện Lincôn ứng cử viên của Đảng Cộng hòa đại diện cho giai cấp tư sản và trại chủ miền Bắc trúng cử Tổng thống đe dọa quyền lợi các chủ nô ở miền Nam (vì Đảng Cộng hòa chủ trương bác bỏ chế độ nô lệ). Đây là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến sự bùng nổ cuộc nội chiến ở Mĩ.

Chọn: D

Câu 10.

Phương pháp: Nhận xét, đánh giá.

Cách giải:

Trong quá trình thống nhất nước Đức, Phổ là nước đóng lại trò trung tâm, tiến hành các cuộc chiến tranh với các nước láng giềng. Kết quả của quá trình đó là sự xác lập nền thống trị của quý tộc Phổ lên toàn bộ nước Đức thống nhất. Do đó, quá trình thống nhất nước Đức thực chất là quá trình Phổ hóa nước Đức

Chọn: A

II. TỰ LUẬN

Câu 1:

Phương pháp: sgk trang 162, suy luận.

Cách giải:

Sự kiện chứng tỏ xã hội loài người chuyển từ nền văn minh nông nghiệp sang nền văn minh công nghiệp là: Cuộc cách mạng công nghiệp ở Châu Âu mà đi đầu là Anh.

Vì:

- Trong thời kỳ này, nền kinh tế giản đơn, quy mô nhỏ, dựa trên lao động chân tay được thay thế bằng công nghiệp và chế tạo máy móc quy mô lớn.

Câu 2:

Phương pháp: sgk Lịch sử 10 trang 163-169, suy luận.

Cách giải:

Nói sự nghiệp thống nhất nước Đức, thống nhất I-ta-li-a và nội chiến Mĩ mang tính chất một cuộc cách mạng tư sản, vì:

- Về mục tiêu: đều nhằm thủ tiêu những tàn dư của chế độ cũ, mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển.

- Về lãnh đạo: quý tộc tư sản hoá (I-ta-li-a, Đức) hoặc tư sản (Mĩ).

- Về lực lượng: được sự ủng hộ của đông đảo quần chúng nhân dân.

- Xu thế phát triển: xác lập quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa, nhanh chóng vươn lên trở thành những nước tư bản phát triển, chủ nghĩa tư bản dần trở thành hệ thống trên thế giới.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 - Xem ngay

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.