Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Học kì 2 - Sinh 6


Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Học kì 2 - Sinh 6

Đề bài

Câu 1. (4 điểm)

Hãy sắp xếp các quả (hạt) tương ứng với từng cách phát tán của chúng rồi ghi vào phần kết quả:

Các cách phát tán

Tên quá (hạt)

Kết quả

1. Phát tán nhờ gió

  1. Quả chò

1…………..

2. Phát tán nhờ động vật

3. Tự phát tán

  1. Quả cải
  2. Quả bò công anh
  3. Quả ké đầu ngựa
  4. Quả chi chi
  5. Quả đậu bắp
  6. Quả cây xấu hô
  7. Quả trâm bầu
  8. Hạt hoa sữa
  9. Quả ổi

2…………..

3…………

Câu 2. (6 điểm) Tìm những điểm giống nhau và khác nhau giữa hạt của cây hai lá mầm và hạt của cây một lá mầm.

Lời giải chi tiết

Câu 1.

1

2

3

a, c, i, k

d, h, l

b, e, g

 Câu 2

 * Điểm giống nhau giữa hạt cây hai lá mầm (hạt đỗ đen) và cây một lá mầm (hạt ngô) là: đều có vỏ bao bọc bảo vệ hạt, phôi. Phôi đều có: chồi mầm, lá mầm, thân mầm và rễ mầm.

* Điểm khác nhau giữa hạt cây hai lá mầm và cây một lá mầm là: phôi của hạt cây hai lá mầm thì có 2 lá mầm, còn phôi của hạt một lá mầm thì có 1 lá mầm. Chất dinh dưỡng dự trữ ở hạt cây 2 lá mầm nằm trong 2 lá mầm, còn ở cây một lá mầm thi nằm ở phôi nhũ.

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí