Đề kiểm tra 15 Phút - Đề số 4 - Phần tế bào thực vật - Sinh 6


Giải Đề kiểm tra 15 Phút - Đề số 4 - Phần tế bào thực vật - Sinh 6

Đề bài

Câu 1 (3 điểm). Tế bào thực vật có hình dạng, kích thước như thế nào ? Bao gồm những thành phần gì ?

Câu 2 (3 điểm). Mô phân sinh có quan hệ với các loại mô khác như thế nào ?

Câu 3 (4 điểm). Các tế bào lớn lên như thế nào ?

Lời giải chi tiết

Câu 1 (3 điểm).

Tế bào thực vật có hình dạng, kích thước rất khác nhau. Tuy nhiên, chúng đều gồm những thành phần sau : vách tế bào, màng sinh chất, chất tế bào, nhân và có thể có thêm một số thành phần khác như : không bào, lục lạp...

Câu 2 (3 điểm).

Trong cơ thể thực vật có nhiều loại mô nhưng mô phân sinh chiếm vai trò vô cùng quan trọng vì các tế bào của mô phân sinh sẽ phân hoá cho ra tất cả các mô khác là những mô vĩnh viễn.

Câu 3 (4 điểm).

Các tế bào con là những tế bào non, mới hình thành, có kích thước bé ; nhờ quá trình trao đổi chất mà lớn lên thành những tế bào trưởng thành. Quá trình lớn lên của tế bào có sự lớn lên của vách tế bào, màng nguyên sinh, chất tế bào. Khi tế bào non, không bào nhỏ, nhiều; tế bào trưởng thành không bào lớn, chứa đầy dịch bào.

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 14 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí