Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Phần Rễ - Sinh 6


Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Phần Rễ - Sinh 6

Đề bài

Câu 1 (4 điểm). Cơ quan sinh dưỡng của cây bao gồm những bộ phận nào ? Chức năng của chúng là gì ? Cây si, cây sanh, cây đa có kiểu rễ như thế nào ?

Câu 2.(6 điểm). Hãy xác định những câu dẫn dưới đây là đúng (Đ) hay sai (S) rồi ghi vào ô trống.

STT

Câu dẫn

Đ/S

1

Tất cả các loại cây đều cùng có một loại rễ.

 

2

Rễ cọc và rễ chùm là hai loại rễ chính.

 

3

Rễ cọc gồm rễ cái và các rễ con.

 

4

Rễ chùm gồm những rễ con mọc ra từ thân.

 

5

Miền trưởng thành của rễ làm cho rễ dài ra.

 

6

Rễ có 5 miền.

 

7

Cấu tạo miền hút gồm 2 phần chính: vỏ và trụ giữa.

 

8

Các yếu tố bên ngoài không ảnh hưởng tới sự hút nước và muối khoáng của cây.

 

9

Rễ cây hút nước và muối khoáng hoà tan chủ yếu nhờ lông hút.

 

10

Rễ chỉ có chức năng hút nước và muối khoáng cho cây.

 

 

Lời giải chi tiết

Câu 1 (4 điểm). 

* Cơ quan sinh dưỡng của cây gồm: rễ, thân, lá có chức năng chính là nuôi dưỡng cây

- Rễ của cây có hai chức năng: hấp thụ chất dinh dưỡng và bám xuống lòng đất đễ cây đứng vững. Rễ hấp thụ nước, chất dinh dưỡng và chất khoáng như đồng, sắt, kẽm, mangan, v.v. để cây tăng trưởng.

- Thân cây có nhiệm vụ vận chuyển dưỡng chất từ rễ cây lên nhánh, lá.

- Lá thu thập ánh sáng, năng lượng, điều chỉnh nhiệt độ, trao đổi khí, nơi dự trữ nước.

* Cây si, cây sanh, cây đa có rất nhiều rễ phụ.

Câu 2.(6 điểm). Hãy xác định những câu dẫn dưới đây là đúng (Đ) hay sai (S) rồi ghi vào ô trống.

STT

Câu dẫn

Đ/S

1

Tất cả các loại cây đều cùng có một loại rễ.

S

2

Rễ cọc và rễ chùm là hai loại rễ chính.

Đ

3

Rễ cọc gồm rễ cái và các rễ con.

Đ

4

Rễ chùm gồm những rễ con mọc ra từ thân.

Đ

5

Miền trưởng thành của rễ làm cho rễ dài ra.

S

6

Rễ có 5 miền.

S

7

Cấu tạo miền hút gồm 2 phần chính: vỏ và trụ giữa.

Đ

8

Các yếu tố bên ngoài không ảnh hưởng tới sự hút nước và muối khoáng của cây.

S

9

Rễ cây hút nước và muối khoáng hoà tan chủ yếu nhờ lông hút.

Đ

10

Rễ chỉ có chức năng hút nước và muối khoáng cho cây.

S

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.8 trên 17 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí