Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Phần Rễ - Sinh 6

Bình chọn:
3.5 trên 10 phiếu

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Phần Rễ - Sinh 6

Đề bài

Câu 1 (4 điểm). Cơ quan sinh dưỡng của cây bao gồm những bộ phận nào ? Chức năng của chúng là gì ? Cây si, cây sanh, cây đa có kiểu rễ như thế nào ?

Câu 2.(6 điểm). Hãy xác định những câu dẫn dưới đây là đúng (Đ) hay sai (S) rồi ghi vào ô trống.

STT

Câu dẫn

Đ/S

1

Tất cả các loại cây đều cùng có một loại rễ.

 

2

Rễ cọc và rễ chùm là hai loại rễ chính.

 

3

Rễ cọc gồm rễ cái và các rễ con.

 

4

Rễ chùm gồm những rễ con mọc ra từ thân.

 

5

Miền trưởng thành của rễ làm cho rễ dài ra.

 

6

Rễ có 5 miền.

 

7

Cấu tạo miền hút gồm 2 phần chính : vỏ và trụ giữa.

 

8

Các yếu tố bên ngoài không ảnh hưởng tới sự hút nước và muối khoáng của cây.

 

9

Rễ cây hút nước và muối khoáng hoà tan chủ yếu nhờ lông hút.

 

10

Rễ chỉ có chức năng hút nước và muối khoáng cho cây.

 

 

Lời giải chi tiết

Câu 1 (4 điểm). Cơ quan sinh dưỡng của cây bao gồm những bộ phận nào ? Chức năng của chúng là gì ? Cây si, cây sanh, cây đa có kiểu rễ như thế nào ?

Câu 2.(6 điểm). Hãy xác định những câu dẫn dưới đây là đúng (Đ) hay sai (S) rồi ghi vào ô trống.

STT

Câu dẫn

Đ/S

1

Tất cả các loại cây đều cùng có một loại rễ.

 

2

Rễ cọc và rễ chùm là hai loại rễ chính.

 

3

Rễ cọc gồm rễ cái và các rễ con.

 

4

Rễ chùm gồm những rễ con mọc ra từ thân.

 

5

Miền trưởng thành của rễ làm cho rễ dài ra.

 

6

Rễ có 5 miền.

 

7

Cấu tạo miền hút gồm 2 phần chính : vỏ và trụ giữa.

 

8

Các yếu tố bên ngoài không ảnh hưởng tới sự hút nước và muối khoáng của cây.

 

9

Rễ cây hút nước và muối khoáng hoà tan chủ yếu nhờ lông hút.

 

10

Rễ chỉ có chức năng hút nước và muối khoáng cho cây.

 

 Loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập Sinh lớp 6 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 6 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi với đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Sử, Sinh, Địa cùng các thầy cô nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu