Đề kiểm tra 15 phút chương 3 phần 2 sử 12 - Đề số 9 có lời giải chi tiết


Đề bài

Câu 1. Từ sau chiến dịch Việt Bắc thu đông 1947, Pháp tăng cường thực hiện chính sách

A. Mở rộng địa bàn chiếm đóng khắp cả nước.

B. Phòng ngự đồng bằng Bắc Bộ.

C. "Dùng người Việt đánh người Việt, lấy chiến tranh nuôi chiến tranh”.

D. Tập trung quân Âu Phi, mở cuộc tấn công lên Việt Bắc lần thứ hai.

Câu 2. Hai hệ thống phòng ngự mà Pháp thiết lập ở Việt Nam năm 1950 là:

A. Tăng cường hệ thống phòng ngự trên đường số 4 và thiết lập "hành lang Đông Tây" (Hải Phòng, Hà Nội, Hoà Bình, Sơn La).

B. Xây dựng hệ thống phòng ngự ở đồng bằng Bắc Bộ và Trung du.

C. Lập phòng tuyến "boong ke" và "vành đai trắng" xung quanh Trung du và đồng bằng Bắc Bộ.

D. Lập phòng tuyến “vành đai trắng và hệ thống phòng ngự trên Đường số 4.

Câu 3.  Đại hội đại biểu toàn quốc lần II của Đảng họp vào thời gian nào? Ở đâu?

A. Từ 09 đến 19 - 2 - 1951. Tại Pắc Bó (Cao Bằng).

B. Từ 10 đến 20-2 - 1951. Tại Hà Nội.

C. Từ 10 đến 19 - 5 - 1951. Tại Tân Trào (Tuyên Quang).

D. Từ 11 đến 19 - 2 - 1951. Tại Chiêm Hoá (Tuyên Quang).

Câu 4. Đại hội lần thứ II của Đảng (2-1951) đã quyết định xuất bản tờ báo

A. Nhân dân.                       B. Lao động.

C. Cứu quốc                        D. Chặt xiềng.

Câu 5. Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng (2-1951) được đánh giá là

A. Có quy mô như một Đại hội thành lập Đảng.

B. Đại hội kháng chiến thắng lợi.

C. Có ý nghĩa như một Đại hội thành lập Đảng.

D. Có ý nghĩa trên mặt trận ngoại giao.

Câu 6. Ý nào dưới đây không phải là mục đích của ta khi mở chiến dịch biên giới thu đông năm 1950

A. Buộc Pháp thay đổi chiến lược từ đánh nhanh thắng nhanh sang đánh lâu dài

B. Mở rộng và củng cố căn cứ địa Việt Bắc

C. Tiêu diệt bộ phận quan trọng sinh lực địch

D. Khai thông biên giới mở đường liên lạc với thế giới dân chủ

Câu 7. Vì sao ta mở chiến dịch Biên giới 1950?

A. Tiêu diệt một bộ phận lực lượng địch, khai thông biên giới Việt – Trung, mở rộng và củng cố căn cứ địa cách mạng.

B. Để đánh bại kế hoạch Rơve.

C. Khai thông biên giới, con đường liên lạc quốc tế giữa ta và Trung Quốc với các nước dân chủ thế giới.

D. Tạo điều kiện để thúc đẩy cuộc khởi nghĩa của ta tiến lên một bước mới.

Câu 8. Trong các chiến dịch sau, chiến dịch nào đã mở ra bước phát triển mới cho cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân ta?

A. Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954

B. Chiến dịch Việt Bắc 1947

C. Chiến dịch biên giới thu đông năm 1950

D. Cuộc chiến đấu ở các đô thị phía Bắc vĩ tuyến 16

Câu 9. Cuối năm 1950, sau khi thất  bại tại chiến dịch Biên giới, Pháp có âm mưu gì mới?

A. Đẩy mạnh chiến tranh, giành lại thế chủ động đã mất.

B. Bình định kết hợp với phản công và tiến công lực lượng cách mạng.

C. Bình định, mở rộng địa bàn chiếm đóng.

D. Nhận thêm viện trợ của Mĩ, tăng cường viện binh.

Câu 10. Mục đích sâu xa của Mĩ khi can thiệp sâu vào chiến tranh Đông Dương trong những năm 1950 - 1954 là

A. Giúp đỡ cho chính quyền tay sai của Mĩ ở Đông Dương.

B. Nhằm ràng buộc chính phủ Bảo Đại.

C. Giúp đỡ Pháp trong cuộc chiến tranh xâm lược Đông Dương.

D. Từng bước thay chân Pháp ở Đông Dương.

Lời giải chi tiết

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 C

Câu 1.

Phương pháp: sgk trang 134.

Cách giải:

Từ sau chiến dịch Việt Bắc thu đông 1947, Pháp tăng cường thực hiện chính sách "Dùng người Việt đánh người Việt, lấy chiến tranh nuôi chiến tranh”.

Chọn đáp án: C

Câu 2.

Phương pháp: sgk trang 136.

Cách giải:

Hai hệ thống phòng ngự mà Pháp thiết lập ở Việt Nam năm 1950 là: Tăng cường hệ thống phòng ngự trên đường số 4 và thiết lập "hành lang Đông Tây" (Hải Phòng, Hà Nội, Hoà Bình, Sơn La).

Chọn đáp án: A

Câu 3.

Phương pháp: sgk trang 140.

Cách giải:

Từ ngày 11 đến ngày 19-2-1951, Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng Cộng sản Đông Dương họp ở xã Vinh Quang (Chiêm Hóa – Tuyên Quang).

Chọn đáp án: D

Câu 4.

Phương pháp: sgk trang 140.

Cách giải:

Đại hội lần thứ II của Đảng (2-1951) đã quyết định xuất bản tờ báo Nhân dân làm cơ quan ngôn luận của Trung ương Đảng.

Chọn đáp án: A

Câu 5.

Phương pháp: sgk trang 141.

Cách giải:

Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng (2-1951) được đánh giá là Đại hội kháng chiến thắng lợi.

Chọn đáp án: B

Câu 6.

Phương pháp: sgk trang 136, loại trừ.

Cách giải:

- Đáp án A là ý nghĩa  của chiến dịch Việt Bắc thu đông năm 1947.

Chọn đáp án: A

Câu 7.

Phương pháp: sgk trang 136.

Cách giải:

Sở dĩ ta mở chiến dịch Biên giới cũng do quy định bởi mục đích: tiêu diệt một bộ phận lực lượng địch, khai thông biên giới Việt – Trung, mở rộng và củng cố căn cứ địa cách mạng.

Chọn đáp án: A

Câu 8.

Phương pháp: sgk trang 138, suy luận.

Cách giải:

Với chiến thắng Biên giới (1950) quân đội ta đã giành được thế chủ động trên chiến trường chính (Bắc Bộ), mở ra bước phát triển mới của cuộc kháng chiến.

Chọn đáp án: C

Câu 9.

Phương pháp: sgk trang 139, suy luận.

Cách giải:

Cuối năm 1950, sau khi thất  bại tại chiến dịch Biên giới, Pháp đã mất thể chủ động trên chiến trường. Chính vì thế, Pháp đã có âm mưu mới là thực hiện kế hoạch Đờlát đơ Tátxinhi nhằm đẩy mạnh hơn chiến tranh xâm lược và giành lại thế chủ động đã mất trước đó.

Chọn đáp án: A

Câu 10.

Phương pháp: sgk trang 136, 139, 146, suy luận.

Cách giải:

- Ngày 8-5-1950, Mĩ đồng ý viện trợ kinh tế và quân sự cho Pháp nhằm từng bước nắm quyền điều khiển trực tiếp chiến tranh Đông Dương.

- Ngày 23-12-1950, Mĩ kí với Pháp Hiệp định phòng thủ chung Đông Dương nhằm từng bước thay chân Pháp ở Đông Dương.

- Từ 1953 đến 1954, trước tình thế sa lầy của Pháp, Mĩ càng can thiệp vào cuộc chiến tranh Đông Dương, ép Pháp kéo dài và mở rộng chiến tranh, tích cực chuẩn bị thay thế Pháp.

=> Mục đích sâu xa của Mĩ khi can thiệp sâu vào chiến tranh Đông Dương trong những năm 1950 - 1954 là từng bước thay chân Pháp ở Đông Dương.

Chọn đáp án: D

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 12 - Xem ngay

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2023 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.