Bài 1. Sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai ( 1945 – 1949)

Bình chọn:
4.5 trên 94 phiếu
Tóm tắt mục II. Sự thành lập Liên hợp quốc

Tóm tắt mục II. Sự thành lập Liên hợp quốc

Xem chi tiết

Tóm tắt mục III. Sự hình thành hai hệ thống xã hội đối lập

Tóm tắt mục III. Sự hình thành hai hệ thống xã hội đối lập

Xem chi tiết

Tóm tắt mục I. Hội nghị Ianta (2-1945) và những thỏa thuận của ba cường quốc

Tóm tắt mục I. Hội nghị Ianta (2-1945) và những thỏa thuận của ba cường quốc

Xem chi tiết

Hãy nêu những quyết định quan trọng của Hội nghị Ianta (2-1945)

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 6 SGK Lịch sử 12

Xem lời giải

Nêu mục đích và nguyên tắc hoạt động của Liên hợp quốc

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 6 SGK Lịch sử 12

Xem lời giải

Hai nhà nước Cộng hòa Liên bang Đức và Cộng hòa Dân chủ Đức được hình thành như thế nào?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 3 trang 6 SGK Lịch sử 12

Xem lời giải

Hãy chỉ trên bản đồ thế giới những khu vực nằm trong sự phân chia phạm vi ảnh hưởng do ba cường quốc thỏa thuận ở Hội nghị Ianta.

Giải bài tập Bài 1 trang 9 SGK Lịch sử 12.

Xem lời giải

Sự đối lập về chính trị và kinh tế giữa hai khối nước: Tây Âu tư bản chủ nghĩa và Đông Âu xã hội chủ nghĩa thể hiện như thế nào?

Giải bài tập Bài 2 trang 9 SGK Lịch sử 12

Xem lời giải