Đề thi học kì 1 mới nhất có lời giải

Bình chọn:
4.8 trên 113 phiếu
Đề số 1 - Đề kiểm tra học kì 1 - Lịch sử 12 Đề số 1 - Đề kiểm tra học kì 1 - Lịch sử 12

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 1 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) – Lịch sử 12

Xem chi tiết
Đề số 2 - Đề kiểm tra học kì 1 - Lịch sử 12 Đề số 2 - Đề kiểm tra học kì 1 - Lịch sử 12

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 2 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) – Lịch sử 12

Xem chi tiết
Đề số 3 - Đề kiểm tra học kì 1 - Lịch sử 12 Đề số 3 - Đề kiểm tra học kì 1 - Lịch sử 12

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 3 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) – Lịch sử 12

Xem chi tiết
Đề số 4 - Đề kiểm tra học kì 1 - Lịch sử 12 Đề số 4 - Đề kiểm tra học kì 1 - Lịch sử 12

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 4 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) – Lịch sử 12

Xem chi tiết
Đề số 5 - Đề kiểm tra học kì 1 - Lịch sử 12 Đề số 5 - Đề kiểm tra học kì 1 - Lịch sử 12

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 5 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) – Lịch sử 12

Xem chi tiết
Đề số 6 - Đề kiểm tra học kì 1 - Lịch sử 12 Đề số 6 - Đề kiểm tra học kì 1 - Lịch sử 12

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 6 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) – Lịch sử 12

Xem chi tiết
Đề số 7 - Đề kiểm tra học kì 1 - Lịch sử 12 Đề số 7 - Đề kiểm tra học kì 1 - Lịch sử 12

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 7 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) – Lịch sử 12

Xem chi tiết
Đề số 8 - Đề kiểm tra học kì 1 - Lịch sử 12 Đề số 8 - Đề kiểm tra học kì 1 - Lịch sử 12

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 8 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) – Lịch sử 12

Xem chi tiết
Đề số 9 - Đề kiểm tra học kì 1 - Lịch sử 12 Đề số 9 - Đề kiểm tra học kì 1 - Lịch sử 12

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 9 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) – Lịch sử 12

Xem chi tiết
Đề số 10 - Đề kiểm tra học kì 1 - Lịch sử 12 Đề số 10 - Đề kiểm tra học kì 1 - Lịch sử 12

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 10 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) – Lịch sử 12

Xem chi tiết
Đề số 11 - Đề kiểm tra học kì 1 - Lịch sử 12 Đề số 11 - Đề kiểm tra học kì 1 - Lịch sử 12

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 11 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) – Lịch sử 12

Xem chi tiết
Đề số 12 - Đề kiểm tra học kì 1 - Lịch sử 12 Đề số 12 - Đề kiểm tra học kì 1 - Lịch sử 12

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 12 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) – Lịch sử 12

Xem chi tiết
Đề số 13 - Đề kiểm tra học kì 1 - Lịch sử 12 Đề số 13 - Đề kiểm tra học kì 1 - Lịch sử 12

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 13 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) – Lịch sử 12

Xem chi tiết
Đề thi học kì 1 môn sử lớp 12 năm 2019 - 2020 Sở GD&ĐT Gia Lai Đề thi học kì 1 môn sử lớp 12 năm 2019 - 2020 Sở GD&ĐT Gia Lai

Giải chi tiết đề thi học kì 1 môn sử lớp 12 năm 2019 - 2020 Sở GD&ĐT Gia Lai với cách giải nhanh và chú ý quan trọng

Xem chi tiết
Đề thi học kì 1 môn sử lớp 12 năm 2019 - 2020 Sở GD&ĐT Nam Định Đề thi học kì 1 môn sử lớp 12 năm 2019 - 2020 Sở GD&ĐT Nam Định

Giải chi tiết đề thi học kì 1 môn sử lớp 12 năm 2019 - 2020 Sở GD&ĐT Nam Định với cách giải nhanh và chú ý quan trọng

Xem chi tiết
Đề thi học kì 1 môn sử lớp 12 năm 2019 - 2020 Sở GD&ĐT Bắc Ninh Đề thi học kì 1 môn sử lớp 12 năm 2019 - 2020 Sở GD&ĐT Bắc Ninh

Giải chi tiết đề thi học kì 1 môn sử lớp 12 năm 2019 - 2020 Sở GD&ĐT Bắc Ninh với cách giải nhanh và chú ý quan trọng

Xem chi tiết
Đề thi học kì 1 môn sử lớp 12 năm 2019 - 2020 Sở GD&ĐT Đà Nẵng Đề thi học kì 1 môn sử lớp 12 năm 2019 - 2020 Sở GD&ĐT Đà Nẵng

Giải chi tiết đề thi học kì 1 môn sử lớp 12 năm 2019 - 2020 Sở GD&ĐT Đà Nẵng với cách giải nhanh và chú ý quan trọng

Xem chi tiết
Đề thi học kì 1 môn sử lớp 12 năm 2019 - 2020 sở GD&ĐT Bắc Giang Đề thi học kì 1 môn sử lớp 12 năm 2019 - 2020 sở GD&ĐT Bắc Giang

Giải chi tiết đề thi học kì 1 môn sử lớp 12 năm 2019 - 2020 sở GD&ĐT Bắc Giang với cách giải nhanh và chú ý quan trọng

Xem chi tiết

Bài viết được xem nhiều nhấtGửi bài