Đề thi học kì 1 mới nhất có lời giải

Bình chọn:
4.7 trên 115 phiếu
Đề kiểm tra học kì 1 lịch sử 12 - Đề số 1

Đề kiểm tra học kì 1 lịch sử 12 - Đề số 1 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Đề kiểm tra học kì 1 lịch sử 12 - Đề số 2

Đề kiểm tra học kì 1 lịch sử 12 - Đề số 2 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Đề kiểm tra học kì 1 lịch sử 12 - Đề số 3

Đề kiểm tra học kì 1 lịch sử 12 - Đề số 3 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Quảng cáo
decumar
Đề kiểm tra học kì 1 lịch sử 12 - Đề số 4

Đề kiểm tra học kì 1 lịch sử 12 - Đề số 4 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Đề kiểm tra học kì 1 lịch sử 12 - Đề số 5

Đề kiểm tra học kì 1 lịch sử 12 - Đề số 5 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Đề kiểm tra học kì 1 lịch sử 12 - Đề số 6

Đề kiểm tra học kì 1 lịch sử 12 - Đề số 6 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Đề kiểm tra học kì lịch sử 12- Đề số 7

Đề kiểm tra học kì 1 lịch sử 12 - Đề số 7được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Đề kiêm tra học kì lịch sử 12- Đề số 8

Đề kiểm tra học kì 1 lịch sử 12 - Đề số 8 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Đề kiểm tra học kì 1 lịch sử 12- Đề số 9

Đề kiểm tra học kì 1 lịch sử 12 - Đề số 9 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Đề kiểm tra học kì 1 lịch sử 12-Đề số 10

Đề kiểm tra học kì 1 lịch sử 12 - Đề số 10 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Đề số 11 - Đề kiểm tra học kì 1 - Lịch sử 12

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 11 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) – Lịch sử 12

Xem lời giải

Đề số 12 - Đề kiểm tra học kì 1 - Lịch sử 12

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 12 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) – Lịch sử 12

Xem lời giải

Đề số 13 - Đề kiểm tra học kì 1 - Lịch sử 12

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 13 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) – Lịch sử 12

Xem lời giải

Đề thi học kì 1 môn sử lớp 12 năm 2019 - 2020 Sở GD&ĐT Gia Lai

Giải chi tiết đề thi học kì 1 môn sử lớp 12 năm 2019 - 2020 Sở GD&ĐT Gia Lai với cách giải nhanh và chú ý quan trọng

Xem lời giải

Đề thi học kì 1 môn sử lớp 12 năm 2019 - 2020 Sở GD&ĐT Nam Định

Giải chi tiết đề thi học kì 1 môn sử lớp 12 năm 2019 - 2020 Sở GD&ĐT Nam Định với cách giải nhanh và chú ý quan trọng

Xem lời giải

Đề thi học kì 1 môn sử lớp 12 năm 2019 - 2020 Sở GD&ĐT Bắc Ninh

Giải chi tiết đề thi học kì 1 môn sử lớp 12 năm 2019 - 2020 Sở GD&ĐT Bắc Ninh với cách giải nhanh và chú ý quan trọng

Xem lời giải

Đề thi học kì 1 môn sử lớp 12 năm 2019 - 2020 Sở GD&ĐT Đà Nẵng

Giải chi tiết đề thi học kì 1 môn sử lớp 12 năm 2019 - 2020 Sở GD&ĐT Đà Nẵng với cách giải nhanh và chú ý quan trọng

Xem lời giải

Đề thi học kì 1 môn sử lớp 12 năm 2019 - 2020 sở GD&ĐT Bắc Giang

Giải chi tiết đề thi học kì 1 môn sử lớp 12 năm 2019 - 2020 sở GD&ĐT Bắc Giang với cách giải nhanh và chú ý quan trọng

Xem lời giải

Đề thi học kì 1 môn sử lớp 12 năm 2020 - 2021 Sở Giáo dục và Đào tạo Lạng Sơn

Giải chi tiết đề thi học kì 1 môn sử lớp 12 năm 2020- 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Lạng Sơn với cách giải nhanh và chú ý quan trọng

Xem lời giải

Đề thi học kì 1 môn sử lớp 12 năm 2020 - 2021 Sở Giáo dục và Đào tạo Lạng Nam Định

Giải chi tiết đề thi học kì 1 môn sử lớp 12 năm 2020- 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Nam Định với cách giải nhanh và chú ý quan trọng

Xem lời giải

Bài viết được xem nhiều nhất