Bài 6. Nước Mĩ

Bình chọn:
4.6 trên 109 phiếu
Tóm tắt mục I. Nước Mĩ từ năm 1945 đến năm 1973

Tóm tắt mục I. Nước Mĩ từ năm 1945 đến năm 1973. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, nền kinh tế Mĩ phát triển mạnh mẽ

Xem chi tiết

Tóm tắt mục II. Nước Mĩ từ năm 1973 đến năm 1991

Tóm tắt mục II. Nước Mĩ từ năm 1973 đến năm 1991. Năm 1973, do tác động của cuộc khủng hoảng năng lượng thế giới

Xem chi tiết

Tóm tắt mục III. Nước Mĩ từ năm 1991 đến năm 2000

Tóm tắt mục III. Nước Mĩ từ năm 1991 đến năm 2000. Trong suốt thập kỉ 90, tuy có trải qua những đợt suy thoái ngắn

Xem chi tiết

Lý thuyết nước Mĩ (1945-2000)

Lý thuyết nước Mĩ (1945-2000)

Xem chi tiết

Phân tích những nhân tố chủ yếu thúc đẩy kinh tế Mĩ phát triển nhanh chóng giai đoạn 1945-1973

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 44 SGK Lịch sử 12

Xem lời giải

Hãy nêu những nét chính trong quan hệ đối ngoại của Mĩ giai đoạn 1973-1991

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 45 SGK Lịch sử 12

Xem lời giải

Nêu mục tiêu cơ bản của chiến lược "Cam kết và mở rộng” dưới thời Tổng thống B. Clintơn

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 46 SGK Lịch sử 12

Xem lời giải

Qua bài học và sách, báo, hãy nêu những thành tựu khoa học - công nghệ tiêu biểu của nước Mĩ mà em biết

Giải bài tập Bài 1 trang 46 SGK Lịch sử 12

Xem lời giải

Nêu những nét chính trong chính sách đối ngoại của Mĩ từ năm 1945 đến năm 2000

Giải bài tập Bài 2 trang 46 SGK Lịch sử 12

Xem lời giải