CHƯƠNG II. LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU (1945 – 1991). LIÊN BANG NGA (1991 – 2000)

Bình chọn:
4.8 trên 65 phiếu
Đề kiểm tra 15 phút chương 2 phần 1 - Đề số 1

Đề kiểm tra 15 phút chương 2 phần 1 lịch sử 12 - Đề số 1 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm và tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút chương 2 phần 1 - Đề số 2

Đề kiểm tra 15 phút chương 2 phần 1 lịch sử 12 - Đề số 2 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm và tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút chương 2 phần 1 - Đề số 3

Đề kiểm tra 15 phút chương 2 phần 1 lịch sử 12 - Đề số 3 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm và tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Tóm tắt mục I. Liên Xô và các nước Đông Âu từ năm 1945 đến giữa những năm 70

Tóm tắt mục I. Liên Xô và các nước Đông Âu từ năm 1945 đến giữa những năm 70

Xem chi tiết

Tóm tắt mục II. Liên Xô và các nước Đông Âu từ giữa những năm 70 đến năm 1991

Tóm tắt mục II. Liên Xô và các nước Đông Âu từ giữa những năm 70 đến năm 1991

Xem chi tiết

Tóm tắt mục III. Liên Bang Nga từ năm 1991 đến năm 2000

Tóm tắt mục III. Liên Bang Nga từ năm 1991 đến năm 2000

Xem chi tiết

Nêu những thành tựu chính của Liên Xô trong công cuộc khôi phục kinh tế sau chiến tranh

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 14 SGK Lịch sử 12

Xem lời giải

Những thành tựu trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Đông Âu là gì?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 14 SGK Lịch sử 12

Xem lời giải

Trình bày sự ra đời và vai trò của Hội đồng tương trợ kinh tế (SEV) đến đầu những năm 70 của thế kỉ XX

Giải bài tập thảo luận số 3 trang 14 SGK Lịch sử 12

Xem lời giải

Lập niên biểu các sự kiện quan trọng ở Liên Xô trong thời gian tiến hành cải tổ (1985 - 1991)

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 17 SGK Lịch sử 12

Xem lời giải

Nêu những nét chính về tình hình Liên bang Nga trong những năm 1991 – 2000

Giải bài tập thảo luận trang 18 SGK Lịch sử 12

Xem lời giải

Lập niên biểu các sự kiện chính của Liên Xô và các nước Đông Âu từ năm 1945 đến năm 1991.

Giải bài tập Bài 1 trang 18 SGK Lịch sử 12

Xem lời giải

Phân tích những nguyên nhân chính dẫn đến sự tan rã của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và các nước Đông Âu.

Giải bài tập Bài 2 trang 18 SGK Lịch sử 12

Xem lời giải

Bài viết được xem nhiều nhất