Bình chọn:
4.4 trên 48 phiếu
Tình hình nước ta sau Hiệp định Giơnevơ Tình hình nước ta sau Hiệp định Giơnevơ

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 158 SGK Lịch sử 12

Xem chi tiết
Miền Bắc đã đạt được những thành tựu gì trong công cuộc khôi phục kinh tế, hàn gắn vết thương chiến tranh ? Miền Bắc đã đạt được những thành tựu gì trong công cuộc khôi phục kinh tế, hàn gắn vết thương chiến tranh ?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 162 SGK Lịch sử 12

Xem chi tiết
Công cuộc cải tạo quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc từ năm 1958 đến năm 1960 đã đạt được những thành tựu và hạn chế gì? Công cuộc cải tạo quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc từ năm 1958 đến năm 1960 đã đạt được những thành tựu và hạn chế gì?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 162 SGK Lịch sử 12

Xem chi tiết
Phong trào đấu tranh chống đế quốc Mĩ-Diệm của Phong trào đấu tranh chống đế quốc Mĩ-Diệm của

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 165 SGK Lịch sử 12

Xem chi tiết
Phong trào “Đồng khởi” (1959-1960) ở miền Nam Phong trào “Đồng khởi” (1959-1960) ở miền Nam

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 165 SGK Lịch sử 12

Xem chi tiết
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 168 SGK Lịch sử 12

Xem chi tiết
Miền Bắc đã đạt được những thành tựu gì trong việc thực hiện kế hoạch kinh tế-xã hội 5 năm (1961 - 1965) ? Miền Bắc đã đạt được những thành tựu gì trong việc thực hiện kế hoạch kinh tế-xã hội 5 năm (1961 - 1965) ?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 168 SGK Lịch sử 12

Xem chi tiết
Nêu âm mưu và thủ đoạn của Mĩ trong việc Nêu âm mưu và thủ đoạn của Mĩ trong việc

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 172 SGK Lịch sử 12

Xem chi tiết
Quân dân miền Nam chiến đấu chống chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” (1961 - 1965) và giành thắng lợi như thế nào ? Quân dân miền Nam chiến đấu chống chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” (1961 - 1965) và giành thắng lợi như thế nào ?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 172 SGK Lịch sử 12

Xem chi tiết
Hãy nêu những thành tựu chủ yếu về kinh tế và xã hội của Cách mạng miền Bắc từ năm 1954 đến năm 1965 Hãy nêu những thành tựu chủ yếu về kinh tế và xã hội của Cách mạng miền Bắc từ năm 1954 đến năm 1965

Giải bài tập Bài 1 trang 172 SGK Lịch sử 12

Xem chi tiết
Bằng những sự kiện lịch sử tiêu biểu, chứng minh Bằng những sự kiện lịch sử tiêu biểu, chứng minh

Giải bài tập Bài 2 trang 172 SGK Lịch sử 12

Xem chi tiết
Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay