Bình chọn:
4.2 trên 16 phiếu
Sau thắng lợi của cuộc cách mạng kháng chiến chống Mĩ Sau thắng lợi của cuộc cách mạng kháng chiến chống Mĩ

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 200 SGK Lịch sử 12

Xem chi tiết
Nêu những thành tựu đạt được trong việc khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục kinh tế, ổn định tình hình miền Nam sau giải phóng năm 1975. Nêu những thành tựu đạt được trong việc khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục kinh tế, ổn định tình hình miền Nam sau giải phóng năm 1975.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trag 201 SGK Lịch sử 12

Xem chi tiết
Quốc hội khóa VI, kì họp thứ nhất đã quyết định những vấn đề gì ? Quốc hội khóa VI, kì họp thứ nhất đã quyết định những vấn đề gì ?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 203 SGK Lịch sử 12

Xem chi tiết
Đảng và chính quyền cách mạng đã có chủ trương và biện pháp gì nhằm giải quyết những nhiệm vụ cấp bách sau khi kháng chiến chống Mĩ thắng lợi ? Đảng và chính quyền cách mạng đã có chủ trương và biện pháp gì nhằm giải quyết những nhiệm vụ cấp bách sau khi kháng chiến chống Mĩ thắng lợi ?

Giải bài tập Bài 1 trang 203 SGK Lịch sử 12

Xem chi tiết
Ý nghĩa của việc thống nhất đất nước về mặt nhà nước Ý nghĩa của việc thống nhất đất nước về mặt nhà nước

Giải bài tập Bài 2 trang 203 SGK Lịch sử 12

Xem chi tiết
Trong việc thực hiện các kế hoạch Nhà nước 5 năm (1976-1980  và 1981-1985), nước ta đã đạt được những thành tựu và ưu điểm, đồng thời có những khó khăn và yếu kém gì ? Trong việc thực hiện các kế hoạch Nhà nước 5 năm (1976-1980 và 1981-1985), nước ta đã đạt được những thành tựu và ưu điểm, đồng thời có những khó khăn và yếu kém gì ?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 206 SGK Lịch sử 12

Xem chi tiết
Cuộc đấu tranh bảo vệ biên giới Tây Nam và biên giới phía Bắc Tổ quốc của nhân dân ta đã diễn ra như thế nào ? Cuộc đấu tranh bảo vệ biên giới Tây Nam và biên giới phía Bắc Tổ quốc của nhân dân ta đã diễn ra như thế nào ?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 207 SGK Lịch sử 12

Xem chi tiết
Giai đoạn mới của cách mạng Việt Nam sau khi kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước thể hiện như thế nào ? Giai đoạn mới của cách mạng Việt Nam sau khi kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước thể hiện như thế nào ?

Giải bài tập Bài 1 trang 207 SGK Lịch sử 12

Xem chi tiết
Việt Nam chuyển sang giai đoạn cách mạng xã hội chủ nghĩa sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước năm 1975 với những thuận lợi và khó khăn gì ? Việt Nam chuyển sang giai đoạn cách mạng xã hội chủ nghĩa sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước năm 1975 với những thuận lợi và khó khăn gì ?

Giải bài tập Bài 2 trang 207 SGK Lịch sử 12

Xem chi tiết
Việt Nam thực hiện đường lối đổi mới trong hoàn cảnh đất nước và thế giới như thế nào? Việt Nam thực hiện đường lối đổi mới trong hoàn cảnh đất nước và thế giới như thế nào?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 209 SGK Lịch sử 12

Xem chi tiết
Hãy nêu nội dung đường lối đổi mới kinh tế và chính trị của Đảng. Hãy nêu nội dung đường lối đổi mới kinh tế và chính trị của Đảng.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 209 SGK Lịch sử 12

Xem chi tiết
Nêu nhiệm vụ và mục tiêu của từng kế hoạch Nhà nước 5 năm: 1986 - 1990, 1991 - 1995, 1996 - 2000 như thế nào? Nêu nhiệm vụ và mục tiêu của từng kế hoạch Nhà nước 5 năm: 1986 - 1990, 1991 - 1995, 1996 - 2000 như thế nào?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 216 SGK Lịch sử 12

Xem chi tiết
Trình bày những thành tựu và yếu kém về kinh tế - xã hội của nước ta trong từng kế hoạch Nhà nước 5 năm: 1986 - 1990, 1991 - 1995, 1996 - 2000. Trình bày những thành tựu và yếu kém về kinh tế - xã hội của nước ta trong từng kế hoạch Nhà nước 5 năm: 1986 - 1990, 1991 - 1995, 1996 - 2000.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 216 SGK Lịch sử 12

Xem chi tiết
Nêu ý nghĩa của những thành tựu về kinh tế Nêu ý nghĩa của những thành tựu về kinh tế

Giải bài tập Bài 1 trang 216 SGK Lịch sử 12

Xem chi tiết
Hãy nêu những khó khăn và yếu kém về kinh tế - xã hội của nước ta sau 15 năm (1986 - 2000) thực hiện đường lối đổi mới Hãy nêu những khó khăn và yếu kém về kinh tế - xã hội của nước ta sau 15 năm (1986 - 2000) thực hiện đường lối đổi mới

Giải bài tập Bài 2 trang 216 SGK Lịch sử 12

Xem chi tiết
Nêu những thắng lợi lịch sử tiêu biểu của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng từ năm 1930 đến năm 2000. Nguyên nhân cơ bản dẫn đến thắng lợi của cách mạng là gì ? Nêu những thắng lợi lịch sử tiêu biểu của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng từ năm 1930 đến năm 2000. Nguyên nhân cơ bản dẫn đến thắng lợi của cách mạng là gì ?

Giải bài tập Bài 1 trang 220 SGK Lịch sử 12

Xem chi tiết
Thực tế cách mạng nước ta từ năm 1930 đến năm 2000 đã để lại cho Đảng và nhân dân ta những bài học kinh nghiệm gì ? Thực tế cách mạng nước ta từ năm 1930 đến năm 2000 đã để lại cho Đảng và nhân dân ta những bài học kinh nghiệm gì ?

Giải bài tập Bài 2 trang 220 SGK Lịch sử 12

Xem chi tiết
Lập niên biểu những sự kiện tiêu biểu gắn với từng thời kì trong tiến trình lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 2000 Lập niên biểu những sự kiện tiêu biểu gắn với từng thời kì trong tiến trình lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 2000

Giải bài tập Bài 3 trang 220 SGK Lịch sử 12

Xem chi tiết

Bài viết được xem nhiều nhất

Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay