Bài 19. Bước phát triển của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1951-1953)

Bình chọn:
4.7 trên 93 phiếu
Tóm tắt mục I. Thực dân Pháp đẩy mạnh chiến tranh xâm lược Đông Dương

Tóm tắt mục I. Thực dân Pháp đẩy mạnh chiến tranh xâm lược Đông Dương

Xem chi tiết

Tóm tắt mục II. Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng (2 - 1951)

Tóm tắt mục II. Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng (2 - 1951)

Xem chi tiết

Tóm tắt mục III. Hậu phương kháng chiến phát triển mọi mặt

Tóm tắt mục III. Hậu phương kháng chiến phát triển mọi mặt

Xem chi tiết

Tóm tắt mục IV. Những chiến dịch tiến công giữ vững quyền chủ động trên chiến trường

Tóm tắt mục IV. Những chiến dịch tiến công giữ vững quyền chủ động trên chiến trường

Xem chi tiết

Âm mưu và hành động mới của Pháp-Mĩ từ sau thất bại ở chiến dịch Biên giới thu-đông năm 1950 như thế nào ?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 140 SGK Lịch sử 12

Xem lời giải

Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng đã có những quyết định gì?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 141 SGK Lịch sử 12

Xem lời giải

Từ sau chiến thắng Biên giới thu-đông năm 1950 đến trước mùa đông-xuân 1953-1954, hậu phương kháng chiến đã phát triển như thế nào trên các mặt trận chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế ?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 143 SGK Lịch sử 12

Xem lời giải

Thế chủ động đánh địch trên chiến trường chính Bắc Bộ của quân ta sau chiến thắng Biên giới thu-đông năm 1950 đến trước đông-xuân 1953-1954 được thế hiện như thế nào ?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 145 SGK Lịch sử 12

Xem lời giải

Lập niên biểu những thắng lợi tiêu biểu của quân dân ta trên các mặt trận quân sự, chính trị-ngoại giao, kinh tế-tài chính trong kháng chiến chống thực dân Pháp từ sau thu-đông 1950 đến trước đông xuân 1953-1954

Giải bài tập Bài 1 trang 145 SGK Lịch sử 12

Xem lời giải