Bài 4. Các nước Đông Nam Á và Ấn Độ

Bình chọn:
4 trên 30 phiếu
Tóm tắt mục I. Các nước Đông Nam Á

Tóm tắt mục I. Các nước Đông Nam Á

Xem chi tiết

Tóm tắt mục II. Ấn Độ

Tóm tắt mục II. Ấn Độ - Lịch sử lớp 12

Xem chi tiết

Nêu các mốc chính của cuộc đấu tranh chống đế quốc ở Lào từ năm 1945 đến năm 1975.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 32 SGK Lịch sử 12

Xem lời giải

Hãy cho biết nội dung chính của các giai đoạn lịch sử Campuchia từ năm 1945 đến năm 1993.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 32 SGK Lịch sử 12

Xem lời giải

Trình bày hoàn cảnh ra đời của tổ chức ASEAN và nội dung chính của Hiệp ước Bali( 1976 )

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 32 SGK Lịch sử 12

Xem lời giải

Cuộc đấu tranh giành độc lập của nhân dân Ấn Độ trong những năm 1945-1950 diễn ra như thế nào?

Cuộc đấu tranh giành độc lập của nhân dân Ấn Độ

Xem lời giải

Lập niên biểu về thời gian tuyên bố độc lập của các quốc gia ở Đông Nam Á.

Giải bài tập Bài 1 trang 35 SGK Lịch sử 12

Xem lời giải

Sưu tầm tài liệu về tổ chức ASEAN

Giải bài tập bài 2 trang 35 SGK Lịch sử 12

Xem lời giải

Nêu những thành tựu chính mà nhân dân Ấn Độ đạt được trong quá trình xây dựng đất nước.

Giải bài tập Bài 3 trang 35 SGK Lịch sử 12

Xem lời giải