Bình chọn:
4.8 trên 106 phiếu
Miền Bắc đã thực hiện những nhiệm vụ gì sau khi Hiệp định Pari năm 1973 về Việt Nam được kí kết ? Nêu kết quả và ý nghĩa. Miền Bắc đã thực hiện những nhiệm vụ gì sau khi Hiệp định Pari năm 1973 về Việt Nam được kí kết ? Nêu kết quả và ý nghĩa.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 189 SGK Lịch sử 12

Xem chi tiết
Trong những năm đầu sau Hiệp định Pari năm 1973 về Việt Nam, cuộc đấu tranh của nhân dân ta ở miền Nam chống âm mưu, hành động mới của Mĩ và chính quyền Sài Gòn đã diễn ra như thế nào ? Nêu ý nghĩa của chiến thắng Phước Long (6-1-1975). Trong những năm đầu sau Hiệp định Pari năm 1973 về Việt Nam, cuộc đấu tranh của nhân dân ta ở miền Nam chống âm mưu, hành động mới của Mĩ và chính quyền Sài Gòn đã diễn ra như thế nào ? Nêu ý nghĩa của chiến thắng Phước Long (6-1-1975).

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 192 SGK Lịch sử 12

Xem chi tiết
Đảng ta đã căn cứ vào điều kiện thời cơ như thế nào để đề ra kế hoạch giải phóng hoàn toàn miền Nam? Nội dung kế hoạch đó là gì? Đảng ta đã căn cứ vào điều kiện thời cơ như thế nào để đề ra kế hoạch giải phóng hoàn toàn miền Nam? Nội dung kế hoạch đó là gì?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 196 SGK Lịch sử 12

Xem chi tiết
Trình bày tóm tắt diễn biến cuộc Tiến công và nổi dậy Xuân 1975 Trình bày tóm tắt diễn biến cuộc Tiến công và nổi dậy Xuân 1975

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 196 SGK Lịch sử 12

Xem chi tiết
Trình bày nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử Trình bày nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 198 SGK Lịch sử 12

Xem chi tiết
Hãy lập bảng hệ thống những thắng lợi có ý Hãy lập bảng hệ thống những thắng lợi có ý

Giải bài tập Bài 1 trang 198 SGK Lịch sử 12

Xem chi tiết
Những thành tựu chủ yếu của miền Bắc trong sản xuất, chiến đấu chống chiến tranh phá hoại của Mĩ và trong việc thực hiện nghĩa vụ hậu phương kháng chiến chống Mĩ, cứu nước (1954-1975) Những thành tựu chủ yếu của miền Bắc trong sản xuất, chiến đấu chống chiến tranh phá hoại của Mĩ và trong việc thực hiện nghĩa vụ hậu phương kháng chiến chống Mĩ, cứu nước (1954-1975)

Giải bài tập Bài 2 trang 198 SGK Lịch sử 12

Xem chi tiết
Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay