CHƯƠNG VI. CÁCH MẠNG KHOA HỌC – CÔNG NGHỆ VÀ XU THẾ TOÀN CẦU HÓA

Bình chọn:
4.6 trên 117 phiếu
Đề kiểm tra 45 phút phần 1 sử 12 - Đề số 1

Đề kiểm tra 45 phút phần 1 lịch sử 12 - Đề số 1 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút chương 6 phần 1 - Đề số 1

Đề kiểm tra 15 phút chương 6 phần 1 lịch sử 12 - Đề số 1 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm và tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút phần 1 sử 12 - Đề số 2

Đề kiểm tra 45 phút phần 1 lịch sử 12 - Đề số 2 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút chương 6 phần 1 - Đề số 2

Đề kiểm tra 15 phút chương 6 phần 1 lịch sử 12 - Đề số 2 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm và tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút phần 1 sử 12 - Đề số 3

Đề kiểm tra 45 phút phần 1 lịch sử 12 - Đề số 3 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút chương 6 phần 1 - Đề số 3

Đề kiểm tra 15 phút chương 6 phần 1 lịch sử 12 - Đề số 3 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm và tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút phần 1 sử 12 - Đề số 4

Đề kiểm tra 45 phút phần 1 lịch sử 12 - Đề số 4 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút chương 6 phần 1 - Đề số 4

Đề kiểm tra 15 phút chương 6 phần 1 lịch sử 12 - Đề số 4 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm và tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút phần 1 sử 12 - Đề số 5

Đề kiểm tra 45 phút phần 1 lịch sử 12 - Đề số 5 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút chương 6 phần 1 - Đề số 5

Đề kiểm tra 15 phút chương 6 phần 1 lịch sử 12 - Đề số 5 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm và tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút phần 1 sử 12 - Đề số 6

Đề kiểm tra 45 phút phần 1 lịch sử 12 - Đề số 6 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Tóm tắt mục I. Cuộc cách mạng khoa học - công nghệ

Tóm tắt mục I. Cuộc cách mạng khoa học - công nghệ

Xem chi tiết

Tóm tắt mục II. Xu thế toàn cầu hóa và ảnh hưởng của nó

Tóm tắt mục II. Xu thế toàn cầu hóa và ảnh hưởng của nó. Một hệ quả quan trọng của cách mạng khoa học- công nghệ.

Xem chi tiết

Tóm tắt mục I. Những nội dung chủ yếu của lịch sử thế giới từ sau năm 1945

Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, một trật tự thế giới mới đã được xác lập.

Xem chi tiết

Tóm tắt mục II. Xu thế phát triển của thế giới sau chiến tranh lạnh

Tóm tắt mục II. Xu thế phát triển của thế giới sau chiến tranh lạnh

Xem chi tiết

Hãy nêu đặc điểm và những thành tựu chính của cuộc cách mạng-công nghệ trong nửa sau thế kỉ XX

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 69 SGK Lịch sử 12

Xem lời giải

Xu thế toàn cầu hóa được thể hiện trên những lĩnh vực nào?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 70 SGK Lịch sử 12

Xem lời giải

Hãy giải thích thế nào là khoa học đã trở thành một lực lượng sản xuất trực tiếp

Giải bài tập Bài 1 trang 70 SGK Lịch sử 12

Xem lời giải

Vì sao nói: Toàn cầu hóa vừa là thời cơ, vừa là thách thức đối với các nước phát triển ?

Giải bài tập Bài 2 trang 70 SGK Lịch sử 12

Xem lời giải

Lý thuyết Tổng kết lịch sử thế giới hiện đại từ 1945 đến năm 2000

Lý thuyết Tổng kết lịch sử thế giới hiện đại từ 1945 đến năm 2000

Xem chi tiết

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất