CHƯƠNG II. VIỆT NAM TỪ NĂM 1930 ĐẾN NĂM 1945

Bình chọn:
4.8 trên 85 phiếu
Đề kiểm tra 15 phút chương 2 phần 2 - Đề số 1

Đề kiểm tra 15 phút chương 2 phần 2 lịch sử 12 - Đề số 1 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm và tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút chương 2 phần 2 - Đề số 2

Đề kiểm tra 15 phút chương 2 phần 2 lịch sử 12 - Đề số 2 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm và tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút chương 2 phần 2 - Đề số 3

Đề kiểm tra 15 phút chương 2 phần 2 lịch sử 12 - Đề số 3 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm và tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Quảng cáo
decumar
Đề kiểm tra 15 phút chương 2 phần 2 - Đề số 4

Đề kiểm tra 15 phút chương 2 phần 2 lịch sử 12 - Đề số 4 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm và tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút chương 2 phần 2 - Đề số 5

Đề kiểm tra 15 phút chương 2 phần 2 lịch sử 12 - Đề số 5 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm và tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút chương 2 phần 2 - Đề số 7

Đề kiểm tra 15 phút chương 2 phần 2 lịch sử 12 - Đề số 7 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm và tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút chương 2 phần 2 - Đề số 8

Đề kiểm tra 15 phút chương 2 phần 2 lịch sử 12 - Đề số 8 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm và tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút chương 2 phần 2 - Đề số 9

Đề kiểm tra 15 phút chương 2 phần 2 lịch sử 12 - Đề số 9 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm và tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Tóm tắt mục I. Việt Nam trong những năm 1929-1933

Tóm tắt mục I. Việt Nam trong những năm 1929-1933. Từ năm 1930, kinh tế Việt Nam bước vào thời kì suy thoái.

Xem chi tiết

Tóm tắt mục III. Phong trào cách mạng trong những năm 1932-1935

Tóm tắt mục III. Phong trào cách mạng trong những năm 1932-1935

Xem chi tiết

Tóm tắt mục I. Tình hình thế giới và trong nước

Tóm tắt mục I. Tình hình thế giới và trong nước

Xem chi tiết

Tóm tắt mục II. Phong trào dân chủ 1936-1939

Tóm tắt mục II. Phong trào dân chủ 1936-1939

Xem chi tiết

Tóm tắt mục I. Tình hình Việt Nam trong những năm 1939-1945

Tóm tắt mục I. Tình hình Việt Nam trong những năm 1939-1945

Xem chi tiết

Tóm tắt mục II. Phong trào giải phóng dân tộc từ tháng 9 năm 1939 đến tháng 3 năm 1945

Tóm tắt mục II. Phong trào giải phóng dân tộc từ tháng 9 năm 1939 đến tháng 3 năm 1945

Xem chi tiết

Tóm tắt mục III. Khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền

Tóm tắt mục III. Khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền

Xem chi tiết

Tóm tắt mục IV. Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được thành lập (2-9-1945)

Tóm tắt mục IV. Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được thành lập (2-9-1945)

Xem chi tiết

Tóm tắt mục V. Nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm của cách mạng tháng Tám năm 1945

Tóm tắt mục V. Nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm của cách mạng tháng Tám năm 1945

Xem chi tiết

Tóm tắt mục II. Phong trào cách mạng 1930-1931 với đỉnh cao Xô viết Nghệ Tĩnh

Tóm tắt mục II. Phong trào cách mạng 1930-1931 với đỉnh cao Xô viết Nghệ Tĩnh

Xem chi tiết

Lý thuyết Phong trào cách mạng 1930-1935

Lý thuyết Phong trào cách mạng 1930-1935

Xem lời giải

Hãy nêu thực trạng kinh tế - xã hội Việt Nam trong những năm khủng hoảng kinh tế thế giới (1929 - 1933)

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 91 SGK Lịch sử 12

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất