CHƯƠNG IV. MĨ, TÂY ÂU, NHẬT BẢN (1945 – 2000)

Bình chọn:
4.8 trên 77 phiếu
Đề kiểm tra 15 phút chương 4 phần 1 - Đề số 1

Đề kiểm tra 15 phút chương 4 phần 1 lịch sử 12 - Đề số 1 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm và tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút chương 4 phần 1 - Đề số 2

Đề kiểm tra 15 phút chương 4 phần 1 lịch sử 12 - Đề số 2 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm và tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút chương 4 phần 1 - Đề số 3

Đề kiểm tra 15 phút chương 4 phần 1 lịch sử 12 - Đề số 3 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm và tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút chương 4 phần 1 - Đề số 4

Đề kiểm tra 15 phút chương 4 phần 1 lịch sử 12 - Đề số 4 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm và tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút chương 4 phần 1 - Đề số 5

Đề kiểm tra 15 phút chương 4 phần 1 lịch sử 12 - Đề số 5 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm và tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút chương 4 phần 1 - Đề số 6

Đề kiểm tra 15 phút chương 4 phần 1 lịch sử 12 - Đề số 6 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm và tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút chương 4 phần 1 - Đề số 7

Đề kiểm tra 15 phút chương 4 phần 1 lịch sử 12 - Đề số 7 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm và tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút chương 4 phần 1 - Đề số 8

Đề kiểm tra 15 phút chương 4 phần 1 lịch sử 12 - Đề số 8 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm và tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút chương 4 phần 1 - Đề số 9

Đề kiểm tra 15 phút chương 4 phần 1 lịch sử 12 - Đề số 9 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm và tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Tóm tắt mục I. Nước Mĩ từ năm 1945 đến năm 1973

Tóm tắt mục I. Nước Mĩ từ năm 1945 đến năm 1973. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, nền kinh tế Mĩ phát triển mạnh mẽ

Xem chi tiết

Tóm tắt mục II. Nước Mĩ từ năm 1973 đến năm 1991

Tóm tắt mục II. Nước Mĩ từ năm 1973 đến năm 1991. Năm 1973, do tác động của cuộc khủng hoảng năng lượng thế giới

Xem chi tiết

Tóm tắt mục III. Nước Mĩ từ năm 1991 đến năm 2000

Tóm tắt mục III. Nước Mĩ từ năm 1991 đến năm 2000. Trong suốt thập kỉ 90, tuy có trải qua những đợt suy thoái ngắn

Xem chi tiết

Tóm tắt mục I. Tây Âu từ năm 1945 đến năm 1950

Tóm tắt mục I. Tây Âu từ năm 1945 đến năm 1950. Chiến tranh thế giới thứ hai đã để lại cho các nước Tây Âu nhiều hậu quả nặng nề

Xem chi tiết

Tóm tắt mục II. Tây Âu từ năm 1950 đến năm 1973

Tóm tắt mục II. Tây Âu từ năm 1950 đến năm 1973. Về kinh tế, sau giai đoạn phục hồi

Xem chi tiết

Tóm tắt mục III. Tây Âu từ năm 1973 đến năm 1991

Tóm tắt mục III. Tây Âu từ năm 1973 đến năm 1991. Về kinh tế, do tác động của cuộc khủng hoảng năng lượng thế giới,

Xem chi tiết

Tóm tắt mục IV. Tây Âu từ năm 1991 đến năm 2000

Tóm tắt mục IV. Tây Âu từ năm 1991 đến năm 2000. Về kinh tế, bước vào thập kỉ 90, sau khi trải qua một đợt suy thoái ngắn

Xem chi tiết

Tóm tắt mục V. Liên minh châu ÂU (EU)

Tóm tắt mục V. Liên minh châu ÂU (EU). Ngày 18-4-1951, “Cộng đồng than-thép châu Âu” thành lập

Xem chi tiết

Tóm tắt mục I. Nhật Bản từ năm 1945 đến năm 1952

Sự thất bại trong Chiến tranh thế giới thứ hai đã để lại cho Nhật Bản những hậu quả hết sức nặng nề.

Xem chi tiết

Tóm tắt mục II. Nhật Bản từ năm 1952 đến năm 1973

Tóm tắt mục II. Nhật Bản từ năm 1952 đến năm 1973. Sau khi được phục hồi, từ năm 1952 đến năm 1962, kinh tế Nhật Bản có bước phát triển nhanh.

Xem chi tiết

Tóm tắt mục III. Nhật Bản từ năm 1973 đến năm 1991

Tóm tắt mục III. Nhật Bản từ năm 1973 đến năm 1991. Do tác động của cuộc khủng hoảng năng lượng thế giới, từ năm 1973 trở đi,

Xem chi tiết

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất