Đề thi học kì 2 mới nhất có lời giải

Bình chọn:
4.8 trên 87 phiếu
Đề thi học kì 2 môn sử lớp 12 năm 2019 - 2020 Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng

Giải chi tiết đề thi học kì 2 môn sử lớp 12 năm 2019 - 2020 Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng với cách giải nhanh và chú ý quan trọng

Xem lời giải

Đề thi học kì 2 môn sử lớp 12 năm 2019 - 2020 Trường THPT Quế Võ 2

Giải chi tiết đề thi học kì 2 môn sử lớp 12 năm 2019 - 2020 Trường THPT Quế Võ 2 - Bắc Ninh với cách giải nhanh và chú ý quan trọng

Xem lời giải

Đề thi học kì 2 môn sử lớp 12 năm 2019 - 2020 Trường THPT Lý Thái Tổ - Bắc Ninh

Giải chi tiết đề thi học kì 2 môn sử lớp 12 năm 2019 - 2020 Trường THPT Lý Thái Tổ - Bắc Ninh với cách giải nhanh và chú ý quan trọng

Xem lời giải

Đề thi học kì 2 môn sử lớp 12 năm 2019 - 2020 Sở GD&ĐT Bình Phước

Giải chi tiết đề thi học kì 2 môn sử lớp 12 năm 2019 - 2020 Sở GD&ĐT Bình Phước với cách giải nhanh và chú ý quan trọng

Xem lời giải

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 12- Đề số 1

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 1 - Đề kiểm tra học kì 2 ( Đề thi học kì 2) - Lịch sử 12

Xem lời giải

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 12- Đề số 2

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 2 - Đề kiểm tra học kì 2 ( Đề thi học kì 2) - Lịch sử 12

Xem lời giải

Đề kiểm tra học kì 2 lịch sử 12- Đề số 3

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 3 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) - Lịch sử 12

Xem lời giải

Đề kiểm tra học kì 2 lịch sử 12- Đề số 4

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 4 - Đề kiểm tra học kì 2 ( Đề thi học kì 2) - Lịch sử 12

Xem lời giải

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 12- Đề số 5

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 5 - Đề kiểm tra học kì 2 ( Đề thi học kì 2) - Lịch sử 12

Xem lời giải

Đề số 6 - Đề kiểm tra học kì 2 - Lịch sử 12

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 6 - Đề kiểm tra học kì 2 ( Đề thi học kì 2) - Lịch sử 12

Xem lời giải

Đề số 7 - Đề kiểm tra học kì 2 - Lịch sử 12

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 7 - Đề kiểm tra học kì 2 ( Đề thi học kì 2) - Lịch sử 12

Xem lời giải

Đề số 8 - Đề kiểm tra học kì 2 - Lịch sử 12

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 8 - Đề kiểm tra học kì 2 ( Đề thi học kì 2) - Lịch sử 12

Xem lời giải

Đề số 9 - Đề kiểm tra học kì 2 - Lịch sử 12

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 9 - Đề kiểm tra học kì 2 ( Đề thi học kì 2) - Lịch sử 12

Xem lời giải

Đề số 10 - Đề kiểm tra học kì 2 - Lịch sử 12

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 10 - Đề kiểm tra học kì 2 ( Đề thi học kì 2) - Lịch sử 12

Xem lời giải

Đề cương ôn tập học kỳ II môn Sử lớp 12

Tổng hợp kiến thức cần nắm vững, các dạng bài tập và câu hỏi có khả năng xuất hiện trong đề thi HK2 môn Sử 12 sắp tới

Xem chi tiết

Bài viết được xem nhiều nhất