CHƯƠNG V. QUAN HỆ QUỐC TẾ (1945 – 2000)

Bình chọn:
4.7 trên 115 phiếu
Đề kiểm tra 15 phút chương 5 phần 1 - Đề số 1

Đề kiểm tra 15 phút chương 5 phần 1 lịch sử 12 - Đề số 1 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm và tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút chương 5 phần 1 - Đề số 2

Đề kiểm tra 15 phút chương 5 phần 1 lịch sử 12 - Đề số 2 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm và tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút chương 5 phần 1 - Đề số 3

Đề kiểm tra 15 phút chương 5 phần 1 lịch sử 12 - Đề số 3 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm và tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Tóm tắt mục I. Mâu thuẫn Đông-Tây và sự khởi đầu của chiến tranh lạnh

Từ liên minh chống phát xít, sau chiến tranh, hai cường quốc Liên Xô-Mĩ nhanh chóng chuyển sang thế đối đầu và đi tới tình trạng chiến tranh lạnh.

Xem chi tiết

Tóm tắt mục II. Sự đối đầu Đông-Tây và các cuộc chiến tranh cục bộ

Chiến tranh lạnh là cuộc đối đầu căng thẳng giữa hai phe tư bản chủ nghĩa do Mĩ đứng đầu và phe xã hội chủ nghĩa do Liên Xô làm trụ cột.

Xem chi tiết

Tóm tắt mục III. Xu thế hòa hoãn Đông Tây và chiến tranh lạnh chấm dứt

Từ đầu những năm 70 của thế kỉ XX, xu hướng hòa hoãn Đông-Tây đã xuất hiện với những cuộc gặp gỡ thương lượng Xô-Mĩ.

Xem chi tiết

Tóm tắt mục IV. Thế giới sau chiến tranh lạnh

Sau nhiều năm trì trệ và khủng hoảng kéo dài, đến những năm 1989-1991, chế độ xã hội chủ nghĩa tan rã ở các nước Đông Âu và Liên bang Xô viết.

Xem chi tiết

Lý thuyết Quan hệ quốc tế trong và sau thời kì chiến tranh lạnh

Lý thuyết Quan hệ quốc tế trong và sau thời kì chiến tranh lạnh

Xem chi tiết

Hãy nêu và phân tích những sự kiện dẫn tới tình trạng chiến tranh lạnh giữa hai phe - TBCN và XHCN

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 59 SGK Lịch sử 12

Xem lời giải

Từ ba cuộc chiến tranh đã nêu trong bài, em có nhận xét gì về chính sách đối ngoại của Mĩ?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 62 SGK Lịch sử 12

Xem lời giải

Hãy nêu và phân tích những sự kiện chứng tỏ xu hướng hòa hoãn giữa hai phe-TBCN và XHCN

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 64 SGK Lịch sử 12

Xem lời giải

Hãy nêu những biển đổi chính tình hình thế giới sau khi Chiến tranh lạnh chấm dứt

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 65 SGK Lịch sử 12

Xem lời giải

Hãy chọn những sự kiện tiêu biểu của thời kì Chiến tranh lạnh

Giải bài tập Bài 1 trang 65 SGK Lịch sử 12

Xem lời giải

Hãy nêu các xu hướng phát triển của thế giới sau khi Chiến tranh lạnh kết thúc

Giải bài tập Bài 2 trang 65 SGK Lịch sử 12

Xem lời giải

Bài viết được xem nhiều nhất