Bài 8. Nhật Bản

Bình chọn:
4.4 trên 89 phiếu
Tóm tắt mục I. Nhật Bản từ năm 1945 đến năm 1952

Sự thất bại trong Chiến tranh thế giới thứ hai đã để lại cho Nhật Bản những hậu quả hết sức nặng nề.

Xem chi tiết

Tóm tắt mục II. Nhật Bản từ năm 1952 đến năm 1973

Tóm tắt mục II. Nhật Bản từ năm 1952 đến năm 1973. Sau khi được phục hồi, từ năm 1952 đến năm 1962, kinh tế Nhật Bản có bước phát triển nhanh.

Xem chi tiết

Tóm tắt mục III. Nhật Bản từ năm 1973 đến năm 1991

Tóm tắt mục III. Nhật Bản từ năm 1973 đến năm 1991. Do tác động của cuộc khủng hoảng năng lượng thế giới, từ năm 1973 trở đi,

Xem chi tiết

Tóm tắt mục IV. Nhật Bản từ năm 1991 đến năm 2000

Tóm tắt mục IV. Nhật Bản từ năm 1991 đến năm 2000. Từ đầu thập kỉ 90, kinh tế Nhật Bản lâm vào tình trạng suy thoái

Xem chi tiết

Lý thuyết Nhật Bản (1945-2000)

Lý thuyết Nhật Bản (1945-2000)

Xem lời giải

Nêu nội dung cơ bản của những cải cách dân chủ ở Nhật Bản trong thời kì bị chiếm đóng

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 53 SGK Lịch sử 12

Xem lời giải

Liên minh Nhật - Mĩ được biểu hiện như thế nào?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 53 SGK Lịch sử 12

Xem lời giải

Những nhân tố nào thúc đẩy sự phát triển “thần kì” của kinh tế Nhật Bản ?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 55 SGK Lịch sử 12

Xem lời giải

Nêu những khó khăn đối với sự phát triển kinh tế ở Nhật Bản

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 55 SGK Lịch sử 12

Xem lời giải

Chính sách đối ngoại của Nhật Bản trong những năm 1973 - 1991 như thế nào ?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 56 SGK Lịch sử 12

Xem lời giải

Nêu những nét cơ bản về tình hình kinh tế và chính trị của Nhật Bản trong thập kỉ 90 của thế kỉ XX

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 57 SGK Lịch sử 12

Xem lời giải

Những yếu tố nào khiến Nhật Bản trở thành một trong ba trung tâm lớn của thế giới vào nửa cuối thế kỉ XX?

Giải bài tập Bài 1 trang 57 SGK Lịch sử 12

Xem lời giải

Khái quát chính sách đối ngoại của Nhật Bản trong thời kì Chiến tranh lạnh

Giải bài tập Bài 2 trang 57 SGK Lịch sử 12

Xem lời giải