Bài 24. Việt Nam trong năm đầu sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước năm 1975

Bình chọn:
4.5 trên 55 phiếu
Tóm tắt mục I. Tình hình hai miền Bắc - Nam sau năm 1975

Tóm tắt mục I. Tình hình hai miền Bắc - Nam sau năm 1975

Xem chi tiết

Tóm tắt mục II. Khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội ở hai miền đất nước

Tóm tắt mục II. Khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội ở hai miền đất nước

Xem chi tiết

Tóm tắt mục III. Hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước (1975-1976)

Tóm tắt mục III. Hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước (1975-1976)

Xem chi tiết

Lý thuyết Việt Nam trong năm đầu sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước năm 1975

Lý thuyết Việt Nam trong năm đầu sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước năm 1975

Xem chi tiết

Sau thắng lợi của cuộc cách mạng kháng chiến chống Mĩ

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 200 SGK Lịch sử 12

Xem lời giải

Nêu những thành tựu đạt được trong việc khắc phục

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trag 201 SGK Lịch sử 12

Xem lời giải

Quốc hội khóa VI kì họp thứ nhất đã quyết định

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 203 SGK Lịch sử 12

Xem lời giải

Đảng và chính quyền cách mạng đã có chủ trương

Giải bài tập Bài 1 trang 203 SGK Lịch sử 12

Xem lời giải

Ý nghĩa của việc thống nhất đất nước về mặt nhà nước.

Giải bài tập Bài 2 trang 203 SGK Lịch sử 12

Xem lời giải