Bình chọn:
4.8 trên 96 phiếu
Tình hình nước ta sau Hiệp định Giơnevơ Tình hình nước ta sau Hiệp định Giơnevơ

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 158 SGK Lịch sử 12

Xem chi tiết
Miền Bắc đã đạt được những thành tựu gì trong công cuộc khôi phục kinh tế, hàn gắn vết thương chiến tranh ? Miền Bắc đã đạt được những thành tựu gì trong công cuộc khôi phục kinh tế, hàn gắn vết thương chiến tranh ?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 162 SGK Lịch sử 12

Xem chi tiết
Công cuộc cải tạo quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc từ năm 1958 đến năm 1960 đã đạt được những thành tựu và hạn chế gì? Công cuộc cải tạo quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc từ năm 1958 đến năm 1960 đã đạt được những thành tựu và hạn chế gì?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 162 SGK Lịch sử 12

Xem chi tiết
Phong trào đấu tranh chống đế quốc Mĩ-Diệm của Phong trào đấu tranh chống đế quốc Mĩ-Diệm của

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 165 SGK Lịch sử 12

Xem chi tiết
Phong trào “Đồng khởi” (1959-1960) ở miền Nam Phong trào “Đồng khởi” (1959-1960) ở miền Nam

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 165 SGK Lịch sử 12

Xem chi tiết
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 168 SGK Lịch sử 12

Xem chi tiết
Miền Bắc đã đạt được những thành tựu gì trong việc thực hiện kế hoạch kinh tế-xã hội 5 năm (1961 - 1965) ? Miền Bắc đã đạt được những thành tựu gì trong việc thực hiện kế hoạch kinh tế-xã hội 5 năm (1961 - 1965) ?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 168 SGK Lịch sử 12

Xem chi tiết
Nêu âm mưu và thủ đoạn của Mĩ trong việc Nêu âm mưu và thủ đoạn của Mĩ trong việc

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 172 SGK Lịch sử 12

Xem chi tiết
Quân dân miền Nam chiến đấu chống chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” (1961 - 1965) và giành thắng lợi như thế nào ? Quân dân miền Nam chiến đấu chống chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” (1961 - 1965) và giành thắng lợi như thế nào ?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 172 SGK Lịch sử 12

Xem chi tiết
Hãy nêu những thành tựu chủ yếu về kinh tế và xã hội của Cách mạng miền Bắc từ năm 1954 đến năm 1965 Hãy nêu những thành tựu chủ yếu về kinh tế và xã hội của Cách mạng miền Bắc từ năm 1954 đến năm 1965

Giải bài tập Bài 1 trang 172 SGK Lịch sử 12

Xem chi tiết
Bằng những sự kiện lịch sử tiêu biểu, chứng minh Bằng những sự kiện lịch sử tiêu biểu, chứng minh

Giải bài tập Bài 2 trang 172 SGK Lịch sử 12

Xem chi tiết
Những thắng lợi của quân dân ta trong chiến đấu chống chiến lược “Chiến tranh cục bộ” của Mĩ tiếp sau thắng lợi Vạn Tường (8-1965). Ý nghĩa của chiến thắng Vạn Tường. Những thắng lợi của quân dân ta trong chiến đấu chống chiến lược “Chiến tranh cục bộ” của Mĩ tiếp sau thắng lợi Vạn Tường (8-1965). Ý nghĩa của chiến thắng Vạn Tường.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 177 SGK Lịch sử 12

Xem chi tiết
Cuộc tổng và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968 Cuộc tổng và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 177 SGK Lịch sử 12

Xem chi tiết
Âm mưu và thủ đoạn của Mĩ trong cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc từ năm 1965 đến năm 1968 như thế nào ? Âm mưu và thủ đoạn của Mĩ trong cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc từ năm 1965 đến năm 1968 như thế nào ?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 180 SGK Lịch sử 12

Xem chi tiết
Miền Bắc đã lập được những thành tích gì trong sản xuất và chiến đấu chống chiến tranh phá hoại của Mĩ từ năm 1965 đến năm 1968 ? Miền Bắc đã lập được những thành tích gì trong sản xuất và chiến đấu chống chiến tranh phá hoại của Mĩ từ năm 1965 đến năm 1968 ?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 180 SGK Lịch sử 12

Xem chi tiết
Nêu âm mưu và thủ đoạn của Mĩ trong chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” và “Đông Dương hóa chiến tranh” (1969 - 1973). Nêu âm mưu và thủ đoạn của Mĩ trong chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” và “Đông Dương hóa chiến tranh” (1969 - 1973).

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 183 SGK Lịch sử 12

Xem chi tiết
Nêu những thắng lợi chung của ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia trên các mặt trận quân sự, chính trị, ngoại giao trong chiến đấu chống chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” và “Đông Dương hóa chiến tranh” của Mĩ (1969 - 1973). Nêu những thắng lợi chung của ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia trên các mặt trận quân sự, chính trị, ngoại giao trong chiến đấu chống chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” và “Đông Dương hóa chiến tranh” của Mĩ (1969 - 1973).

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 183 SGK Lịch sử 12

Xem chi tiết
Miền Bắc đã đạt được những thành tựu gì trong việc thực hiện nhiệm vụ khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội từ năm 1969 đến năm 1973 ? Miền Bắc đã đạt được những thành tựu gì trong việc thực hiện nhiệm vụ khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội từ năm 1969 đến năm 1973 ?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 185 SGK Lịch sử 12

Xem chi tiết
Trận “Điện Biên Phủ trên không” đã diễn ra như thế nào từ ngày 18 đến ngày 29-12-1972? Nêu kết quả và ý nghĩa. Trận “Điện Biên Phủ trên không” đã diễn ra như thế nào từ ngày 18 đến ngày 29-12-1972? Nêu kết quả và ý nghĩa.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 185 SGK Lịch sử 12

Xem chi tiết
Hiệp định Pari năm 1973 về chấm dứt chiến tranh Hiệp định Pari năm 1973 về chấm dứt chiến tranh

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 187 SGK Lịch sử 12

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất

Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay