Bài 18. Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946-1950)

Bình chọn:
4.6 trên 92 phiếu
Tóm tắt mục I. Kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp bùng nổ

Tóm tắt mục I. Kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp bùng nổ

Xem chi tiết

Tóm tắt mục II. Cuộc chiến đấu ở các đô thị và việc chuẩn bị cho cuộc kháng chiến lâu dài

Tóm tắt mục II. Cuộc chiến đấu ở các đô thị và việc chuẩn bị cho cuộc kháng chiến lâu dài

Xem chi tiết

Tóm tắt mục III. Chiến dịch Việt Bắc thu đông năm 1947 và việc đẩy mạnh kháng chiến toàn dân, toàn diện

Tóm tắt mục III. Chiến dịch Việt Bắc thu đông năm 1947 và việc đẩy mạnh kháng chiến toàn dân, toàn diện

Xem chi tiết

Tóm tắt mục IV. Hoàn cảnh lịch sử mới và chiến dịch biên giới thu đông năm 1950

Tóm tắt mục IV. Hoàn cảnh lịch sử mới và chiến dịch biên giới thu đông năm 1950

Xem chi tiết

Vì sao cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược bùng nổ vào ngày 19-12-1946 ?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 131 SGK Lịch sử 12

Xem lời giải

Phân tích nội dung cơ bản đường lối kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp của Đảng

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 131 SGK Lịch sử 12

Xem lời giải

Cuộc chiến đấu của nhân dân ta trong những tháng đầu kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp diễn ra như thế nào ?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 133 SGK Lịch sử 12

Xem lời giải

Ta đã làm gì để chuẩn bị cho cuộc kháng chiến lâu dài ?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 133 SGK Lịch sử 12

Xem lời giải

Chiến dịch Việt Bắc thu-đông năm 1947 đã diễn ra như thế nào? Nêu kết quả và ý nghĩa của chiến dịch

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 135 SGK Lịch sử 12

Xem lời giải

Cuộc kháng chiến toàn dân, toàn diện của ta được đẩy mạnh như thế nào sau chiến thắng Việt Bắc thu-đông năm 1947 ?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 135 SGK Lịch sử 12

Xem lời giải

Chiến dịch Biên giới thu - đông năm 1950 của ta được mở trong hoàn cảnh như thế nào ? Nêu diễn biến, kết quả và ý nghĩa của chiến dịch

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 138 SGK Lịch sử 12

Xem lời giải

Phân tích tính chất chính nghĩa và tính nhân dân của đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp của Đảng

Giải bài tập Bài 1 trang 138 SGK Lịch sử 12

Xem lời giải

Nêu từ 5 đến 7 sự kiện tiêu biểu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống Pháp từ khi bùng nổ đến chiến dịch Biên giới thu-đông năm 1950

Giải bài tập Bài 2 trang 138 SGK Lịch sử 12

Xem lời giải