Bài 22. Nhân dân hai miền trực tiếp chiến đấu chống đế quốc Mĩ xâm lược, nhân dân miền Bắc vừa chiến đấu vừa sản xuất (1965-1973)

Bình chọn:
4.4 trên 48 phiếu
Tóm tắt mục I. Chiến đấu chống chiến lược “Chiến tranh cục bộ” của đế quốc Mĩ ở miền Nam (1965-1968)

Tóm tắt mục I. Chiến đấu chống chiến lược “Chiến tranh cục bộ” của đế quốc Mĩ ở miền Nam (1965-1968)

Xem chi tiết

Tóm tắt mục II. Miền Bắc vừa chiến đấu chống chiến tranh phá hoại lần thứ nhất của Mĩ, vừa sản xuất và làm nghĩa vụ hậu phương (1965-1968)

Tóm tắt mục II. Miền Bắc vừa chiến đấu chống chiến tranh phá hoại lần thứ nhất của Mĩ, vừa sản xuất và làm nghĩa vụ hậu phương (1965-1968)

Xem chi tiết

Tóm tắt mục III. Chiến đấu chống chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” và “Đông Dương hóa chiến tranh” của Mĩ (1969-1973)

Tóm tắt mục III. Chiến đấu chống chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” và “Đông Dương hóa chiến tranh” của Mĩ (1969-1973)

Xem chi tiết

Tóm tắt mục IV. Miền bắc khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội, chiến đấu chống chiến tranh phá hoại lần thứ hai của Mĩ và làm nghĩa vụ hậu phương (1969-1973)

Tóm tắt mục IV. Miền bắc khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội, chiến đấu chống chiến tranh phá hoại lần thứ hai của Mĩ và làm nghĩa vụ hậu phương (1969-1973)

Xem chi tiết

Tóm tắt mục V. Hiệp định Pari năm 1973 về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam

Tóm tắt mục V. Hiệp định Pari năm 1973 về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam

Xem chi tiết

Những thắng lợi của quân dân ta trong chiến đấu chống chiến lược “Chiến tranh cục bộ” của Mĩ tiếp sau thắng lợi Vạn Tường (8-1965). Ý nghĩa của chiến thắng Vạn Tường.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 177 SGK Lịch sử 12

Xem lời giải

Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân năm 1968 ở miền Nam đã diễn ra trong hoàn cảnh nào? Nêu diễn biến, kết quả, ý nghĩa

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 177 SGK Lịch sử 12

Xem lời giải

Âm mưu và thủ đoạn của Mĩ trong cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc từ năm 1965 đến năm 1968 như thế nào ?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 180 SGK Lịch sử 12

Xem lời giải

Miền Bắc đã lập được những thành tích gì trong sản xuất và chiến đấu chống chiến tranh phá hoại của Mĩ từ năm 1965 đến năm 1968?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 180 SGK Lịch sử 12

Xem lời giải

Nêu âm mưu và thủ đoạn của Mĩ trong chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” và “Đông Dương hóa chiến tranh” (1969 - 1973).

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 183 SGK Lịch sử 12

Xem lời giải

Nêu những thắng lợi chung của ba nước Việt Nam Lào, Campuchia trên các mặt trận quân sự, chính trị, ngoại giao

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 183 SGK Lịch sử 12

Xem lời giải

Miền Bắc đã đạt được những thành tựu gì trong việc thực hiện nhiệm vụ khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội từ năm 1969 đến năm 1973 ?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 185 SGK Lịch sử 12

Xem lời giải

Trận “Điện Biên Phủ trên không” đã diễn ra như thế nào từ ngày 18 đến ngày 29-12-1972?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 185 SGK Lịch sử 12

Xem lời giải

Hiệp định Pari năm 1973 về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam được kí trong bối cảnh lịch sử như thế nào ? Nêu nội dung cơ bản và ý nghĩa lịch sử của Hiệp định

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 187 SGK Lịch sử 12

Xem lời giải

Lập bảng so sánh những điểm giống và khác nhau

Giải bài tập Bài 1 trang 188 SGK Lịch sử 12

Xem lời giải

Miền Bắc đã thực hiện nghĩa vụ hậu phương lớn

Giải bài tập Bài 2 trang 188 SGK Lịch sử 12

Xem lời giải

Đế quốc Mĩ đã dùng những thủ đoạn gì nhằm phá vỡ liên minh đoàn kết chiến đấu của ba dân tộc Việt Nam - Lào - Campuchia ? Kết quả ra sao?

Giải bài tập Bài 3 trang 188 SGK Lịch sử 12

Xem lời giải