Bài 7. Tây Âu

Bình chọn:
4.5 trên 85 phiếu
Tóm tắt mục I. Tây Âu từ năm 1945 đến năm 1950

Tóm tắt mục I. Tây Âu từ năm 1945 đến năm 1950. Chiến tranh thế giới thứ hai đã để lại cho các nước Tây Âu nhiều hậu quả nặng nề

Xem chi tiết

Tóm tắt mục II. Tây Âu từ năm 1950 đến năm 1973

Tóm tắt mục II. Tây Âu từ năm 1950 đến năm 1973. Về kinh tế, sau giai đoạn phục hồi

Xem chi tiết

Tóm tắt mục III. Tây Âu từ năm 1973 đến năm 1991

Tóm tắt mục III. Tây Âu từ năm 1973 đến năm 1991. Về kinh tế, do tác động của cuộc khủng hoảng năng lượng thế giới,

Xem chi tiết

Tóm tắt mục IV. Tây Âu từ năm 1991 đến năm 2000

Tóm tắt mục IV. Tây Âu từ năm 1991 đến năm 2000. Về kinh tế, bước vào thập kỉ 90, sau khi trải qua một đợt suy thoái ngắn

Xem chi tiết

Tóm tắt mục V. Liên minh châu ÂU (EU)

Tóm tắt mục V. Liên minh châu ÂU (EU). Ngày 18-4-1951, “Cộng đồng than-thép châu Âu” thành lập

Xem chi tiết

Lý thuyết Tây Âu (1945-2000)

Lý thuyết Tây Âu (1945-2000)

Xem lời giải

Trình bày khái quát về tình hình chính trị ở Tây Âu sau Chiến tranh

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 47 SGK Lịch sử 12

Xem lời giải

Những nhân tố nào thúc đẩy sự phát triển kinh tế của các nước Tây Âu ?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 48 SGK Lịch sử 12

Xem lời giải

Những thách thức đặt ra đối với các nước tư bản chủ yếu ở Tây Âu trong những năm 1973-1991:

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 49 SGK Lịch sử 12

Xem lời giải

Nêu những nét chính về tình hình kinh tế và chính trị của Tây Âu trong thập kỉ 90

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 50 SGK Lịch sử 12

Xem lời giải

Hãy nêu những sự kiện chính trong quá trình hình thành và phát triển của Liên minh châu Âu (EU)

Giải bài tập câu hỏi lí thuyết trang 52 SGK Lịch sử 12

Xem lời giải

Vì sao nói: Tây Âu là một trong ba trung tâm kinh tế-tài chính lớn nhất của thế giới nửa sau thế kỉ XX ?

Giải bài tập Bài 1 trang 52 SGK Lịch sử 12

Xem lời giải

Trình bày những nội dung cơ bản trong chính sách đối ngoại của các nước tư bản chủ yếu ở Tây Âu nửa sau thế kỉ XX.

Giải bài tập Bài 2 trang 52 SGK Lịch sử 12

Xem lời giải