Đề kiểm tra 15 phút chương 5 - phần 2 - Đề số 2


Tổng hợp đề thi học kì 1 lớp 12 tất cả các môn

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa - GDCD

Đề bài

I. TRẮC NGHIỆM (6 điểm)

Câu 1. Nhiệm vụ cần thiết, trước mắt của miền Bắc sau Đại thắng mùa xuân năm 1975 là gì?

A. Tiếp tục xây dựng chủ nghĩa xã hội

B. Vừa chiến đấu, vừa sản xuất

C. Khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục và phát triển kinh tế, văn hóa

D. Tiếp quản các vùng giải phóng

Câu 2. Nội dung nào sau đây không đúng về ý nghĩa thống nhất đất nước về mặt nhà nước?

A. Tạo nên sức mạnh tổng hợp cho cả dân tộc

B. Tạo điều kiện thuận lợi để tiếp tục hoàn thành thống nhất đất nước trên các lĩnh vực còn lại

C. Tạo nên những khả năng to lớn để bảo về Tổ quốc và mở rộng quan hệ quốc tế

D. Tạo điều kiện thuận lợi để Việt Nam gia nhập ASEAN

Câu 3. Sự kiện đánh dấu việc hoàn thành thống nhất đất nước về mặt Nhà nước là

A. Kì họp thứ nhất Quốc hội khoá VI (1976)

B. Đại thắng mùa xuân năm 1975

C. Tổng tuyển cử bầu Quốc hội khoá VI (1976)

D. Quyết định Lấy tên nước là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Câu 4. "Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một. Sông có thể cạn núi có thể mòn, song chân lý ấy không bao giờ thay đổi" (Chủ tịch Hồ Chí Minh).

Câu nói trên thể hiện nguyện vọng gì của nhân dân Việt Nam sau đại thắng mùa xuân năm 1975?

A. Xây dựng chủ nghĩa xã hội

B. Độc lập dân tộc

C. Bảo vệ Tổ quốc

D. Thống nhất đấy nước về mọi mặt

Câu 5. Hãy điền những cụm từ còn thiếu cho đúng với Nghị quyết Hội nghị lần thứ 24 Ban chấp hành Trung ương Đảng (9/1975: “… vừa là nguyện vọng tha thiết của nhân dân cả nước, vừa là… của sự phát triển cách mạng Việt Nam, của lịch sử dân tộc Việt Nam”.

A. “Thống nhất đất nước ... yêu cầu ...”

B. “Giải phóng dân tộc ... quy luật khách quan …”

C. “Chủ nghĩa xã hội ... yêu cầu …”

D. “Thống nhất đất nước ... quy luật khách quan …”

Câu 6. Sau đại thắng mùa xuân năm 1975, nhiệm vụ cấp thiết hàng đầu của cách mạng Việt Nam là

A. Thống nhất đất nước về mặt Nhà nước

B. Khắc phục hậu quả chiến tranh

C. Mở rộng quan hệ ngoại giao

D. Ổn định tình hình xã hội hai miền

II. TỰ LUẬN (4 điểm)

Quốc hội khóa VI họp kì họp thứ nhất (từ ngày 24-6 đến ngày 3 - 7 - 1976) đã có những quyết định nào?

Lời giải chi tiết

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

I. TRẮC NGHIỆM

1. C

2. D

3. A

4. D

5. D

6. A

Câu 1.

Phương pháp: suy luận.

Cách giải:

Cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước (1954 - 1975) kết thúc thắng lợi, hoà bình được lập lại, đất nước độc lập thống nhất về mặt lãnh thổ, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Nhưng ở mỗi miền lại có một hình thức tổ chức nhà nước khác nhau, có nhiều thuận lợi và cũng không ít khó khăn.

=> Nhiệm vụ đặt ra: Hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước, khắc phục hậu quả của chiến tranh, khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội ở hai miền Nam, Bắc.

Chọn C

Câu 2.

Phương pháp: sgk trang 202

Cách giải:

- Thể hiện ý chí, nguyện vọng của cả dân tộc Việt Nam là xây dựng một nước Việt Nam thống nhất, độc lập và xã hội chủ nghĩa.

- Tạo cơ sở để hoàn thành thống nhất đất nước trên các lĩnh vực chính trị, tư tưởng, kinh tế, văn hoá, xã hội.

- Tạo điều kiện phát huy sức mạnh toàn diện của đất nước, những điều kiện để cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội, để xây dựng kinh tế, phát triển văn hoá, tăng cường khả năng quốc phòng - an ninh và mở rộng quan hệ với các nước trên thế giới.

Chọn D

Câu 3.

Phương pháp: sgk trang 202

Cách giải:

- Nội dung của Kì họp thứ nhất Quốc hội Khóa VI (sgk).

- Ý nghĩa: với kết quả của kì họp thứ nhất Quốc hội khóa VI, công việc thống nhất đất nước về mặt nhà nước đã hoàn thành. Từ đây, việc tiếp tục hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, tư tưởng, văn hóa sẽ gắn liền với việc thực hiện những nhiệm vụ của cách mạng xã hội chủ nghĩa trên phạm vi cả nước.

Chọn A

Câu 4.

Phương pháp: sgk trang 202, liên hệ.

Cách giải:

Sau đại thắng mùa Xuân năm 1975, Tổ quốc Việt Nam được thống nhất về mặt lãnh thổ nhưng mỗi miền vẫn tồn tại hình thức nhà nước khác nhau. Câu nói của chủ tich Hồ CHí Minh có ý nghĩa thể hiện sự thống nhất đất nước về cả mặt lãnh thổ và nhà nước, thống nhất không chỉ về chính trị và kinh tế mà còn là thống nhất về tư tưởng, văn hóa, xã hội.

Chọn D

Câu 5.

Phương pháp: sgk trang 201.

Cách giải:

Hội nghị lần thứ 24 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (9-1975) đề ra nhiệm vụ hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước. Nghị quyết của Đảng nêu rõ: “Thống nhất đất nước vừa là nguyện vọng tha thiết của nhân dân cả nước, vừa là quy luật khách quan của sự phát triển cách mạng Việt Nam, của lịch sử dân tộc Việt Nam”.

Chọn D

Câu 6.

Phương pháp: sgk trang 201.

Cách giải:

Sau đại thắng mùa xuân  năm 1975, Tổ quốc Việt Nam được thống nhất về mặt lãnh thổ, song ở mỗi miền vẫn tồn tại hình thức tổ chức nhà nước khác nhau. Thực tế đó trái với nguyện vọng, tình cảm thiêng liêng của nhân dân hai miền Bắc - Nam là sớm được sum họp trong một đại gia đình, mong muốn có một chính phủ thống nhất, một cơ quan đại diện quyền lực chung cho cả nước.

=> Thống nhất đất nước về mặt nhà nước là nhiệm vụ cấp thiết hàng đầu của cách mạng Việt Nam sau năm 1975.

Chọn A

II. TỰ LUẬN

Phương pháp: sgk trang 202.

Lời giải:

* Quốc hội thống nhất họp cuối tháng 6 đầu tháng 7/1976 đã:

- Lấy tên nước: Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; thủ đô là Hà Nội; Quốc huy mang dòng chữ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc kỳ là lá cờ đỏ sao vàng; Quốc ca là bài Tiến quân ca.

- Thành phố Sài Gòn - Gia Định đổi tên là Thành phố Hồ Chí Minh.

- Bầu các cơ quan, chức vụ lãnh đạo cao nhất của Việt Nam thống nhất.

- Ngày 31/7/1977: Đại hội đại biểu các mặt trận ở hai miền Nam - Bắc họp tại thành phố Hồ Chí Minh quyết định thống nhất thành Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

- Ngày 18/12/1980: Quốc hội thông qua Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

- Ngày 20/9/1977: Việt Nam là thành viên thứ 149 của Liên Hiệp Quốc.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 12 - Xem ngay

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.