Đề kiểm tra 15 phút chương 3 phần 2 sử 12 - Đề số 10 có lời giải chi tiết


Đề kiểm tra 15 phút chương 3 phần 2 lịch sử 12 - Đề số 10 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm và tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Đề bài

Câu 1. Theo Hiệp định Giơ-ne-vơ năm 1954 về Đông Dương, ở Việt Nam, quân đội nhân dân Việt Nam và quân đội viễn chinh Pháp tập kết ở hai miền Nam – Bắc, lấy giới tuyến quân sự tạm thời theo

A. Vĩ tuyến 15.                B. Vĩ tuyến 16.

C. Vĩ tuyến 17.                D. Vĩ tuyến 18

Câu 2. Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ kết thúc vào thời gian nào?

A.  Ngày 01/05/1954

B. Ngày 07/05/1954

C. Ngày 05/07/1954

D. Ngày 08/05/1954

Câu 3. Địa điểm trở thành nơi tập trung quân thứ 2 của thực dân Pháp sau đồng bằng Bắc Bộ là

A. Xê nô

B. Mường Sài và Luôngphabang

C. Plâyku

D. Điện Biên Phủ

Câu 4. Hiệp định Gionever năm 1954 về Đông Dương quy định việc thống nhất đất nước Việt Nam được tiến hành bằng hình thức

A. sáp nhập miền Bắc vào miền Nam

B. sáp nhập miền Nam vào miền Bắc

C. tổng tuyển cử tự do trong cả nước

D. trưng cầu dân ý ở cả hai miền

Câu 5. Bước vào đông-xuân 1953-1954, âm mưu của Pháp-Mỹ là

A. Giành thắng lợi quân sự quyết định nhằm “kết thúc chiến tranh trong danh dự”

B. Giành lại quyền chủ động trên chiến trường Bắc Bộ

C. Giành thắng lợi quân sự để tiếp tục cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam

D. Giành thắng lợi để tranh thử ủng hộ của thế giới trong chiến tranh Việt Nam

Câu 6. Trong Hiệp định Giơ-ne-vơ (1954), quyền dân tộc cơ bản của nhân dân ba nước Đông Dương được Pháp và các nước tham dự Hội nghị công nhận gồm

A. Độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ.

B. Độc lập, chủ quyền, thống nhất và phát triển.

C. Độc lập, tự do, chủ quyền và mưu cầu hạnh phúc.

D. Độc lập, tự do, chủ quyền và thống nhất lãnh thổ.

Câu 7. Để làm phá sản bước thứ nhất kế hoạch Na-va, chủ trương nào sau đây của ta là cơ bản nhất?

A. Đánh vào những nơi ta cho là chắc thắng, tiêu diệt một bộ phận sinh lực địch buộc chúng phân tán lực lượng.

B. Tiêu diệt một bộ phận sinh lực địch, phân tán lực lượng địch.

C. Phân tán lực lượng địch đến những nơi rừng núi hiểm trở

D. Giam chân địch ở Điện Biên Phủ, Sê-nô, Plây cu, Luông-pha-băng

Câu 8. Ý nào không phải là ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Pháp xâm lược 1945-1954?

A. Chấm dứt cuộc chiến tranh xâm lược và ách thống trị gần một thế kỷ của Pháp.

B. Miền Bắc hoàn toàn được giải phóng, tạo điều kiện đi lên chủ nghĩa xã hội.

C. Cổ vũ mạnh mẽ phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới.

D. Đánh dấu hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trong cả nước

Câu 9. Ý nào sau đây không nằm trong phương hướng chiến lược đông xuân 1953-1954 được Bộ chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng đề ra?

A. Buộc địch phải bị động phân tán lực lượng đối phó với ta trên những địa bàn xung yếu mà chúng không thể bỏ

B. Tập trung lực lượng mở những cuộc tiến công vào những hướng quan trọng về chiến lược mà địch tương đối yếu để tiêu diệt địch, giải phóng đất đai

C. Nhanh chóng đánh bại quân Pháp kết thúc chiến tranh

D. Do địch phải phân tán lực lượng mà tạo điều kiện phân tán nhiều lực lượng

Câu 10. Việt Nam kí hiệp định Giơnevơ 1954 về Đông Dương là do

A. Căn cứ vào tương quan lực lượng giữa ta và Pháp, ta không thể đánh bại được Pháp về quân sự.

B. Sự chi phối của Liên Xô đối với cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta.

C. Sự chi phối của Trung Quốc muốn biến Việt Nam là bước đệm chống lại sự ảnh hưởng của Mĩ ở khu vực Đông Nam Á.

D. Căn cứ vào tương quan lực lượng giữa ta và Pháp trong chiến tranh và xu thế của thế giới là giải quyết các vấn đề chiến tranh bằng thương lượng.

Lời giải chi tiết

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 D

 A

 C

Câu 1.

Phương pháp: sgk trang 154.

Cách giải:

Theo Hiệp định Giơ-ne-vơ năm 1954 về Đông Dương, ở Việt Nam, quân đội nhân dân Việt Nam và quân đội viễn chinh Pháp tập kết ở hai miền Nam – Bắc, lấy giới tuyến quân sự tạm thời theo vĩ tuyến 17.

Chọn đáp án: C

Câu 2.

Phương pháp: sgk trang 150.

Cách giải:

Ngày 7-5-1954, Tướng Đờ Caxtơri cùng toàn bộ Ban Tham mưu của địch đầu hàng và bị bắt sống, chiến dịch Điện Biên Phủ kết thúc thắng lợi.

Chọn đáp án: B

Câu 3.

Phương pháp: sgk trang 147.

Cách giải:

Sau đồng bằng Bắc Bộ, Điện Biên Phủ trở thành nơi tập trung binh lực thứ hai của Pháp.

Chọn đáp án: D

Câu 4.

Phương pháp: sgk trang 155.

Cách giải:

Hiệp định Gionever năm 1954 về Đông Dương quy định việc thống nhất đất nước Việt Nam được tiến hành bằng hình thức tổng tuyển cử tự do trong cả nước.

Chọn đáp án: C

Câu 5.

Phương pháp: sgk trang 146.

Cách giải:

Bước vào đông-xuân 1953-1954, Pháp được sự đồng ý của Mĩ đề ra kế hoạch Nava nhằm giành thắng lợi quân sự quyết định nhằm “kết thúc chiến tranh trong danh dự”.

Chọn đáp án: A

Câu 6.

Phương pháp: sgk trang 154.

Cách giải:

Trong Hiệp định Giơ-ne-vơ (1954), quyền dân tộc cơ bản của nhân dân ba nước Đông Dương được Pháp và các nước tham dự Hội nghị công nhận gồm độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ.

Chọn đáp án: A

Câu 7.

Phương pháp: suy luận.

Cách giải:

Để làm phá sản bước thứ nhất kế hoạch Na-va, chủ trương cơ bản nhất của ta là đánh vào những nơi ta cho là chắc thắng, tiêu diệt một bộ phận sinh lực địch buộc chúng phân tán lực lượng. Đây là chính là chủ trương của ta ở các cuộc tiến công chiến lược đông – xuân 1953 – 1954.

Chọn đáp án: A

Câu 8.

Phương pháp: suy luận.

Cách giải:

Cuôc kháng chiến chống Pháp xâm lược được hoàn thành nhưng chỉ miền Bắc được giải phóng, miền Nam vẫn nằm dưới ách thống trị của Mĩ – Diệm. Chính vì thế, cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trong cả nước vẫn chưa được hoàn thành.

Chọn đáp án: D

Câu 9.

Phương pháp: sgk trang 147, suy luận.

Cách giải:

Nhanh chóng đánh bại quân Pháp để kết thúc chiến tranh không phải là phương hướng chiến lược đông xuân 1953 – 1954 được Bộ chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng đề ra.

Chọn đáp án: C

Câu 10.

Phương pháp: sgk trang 154, suy luận.

Cách giải:

Căn cứ vào tương quan lực lượng giữa ta và Pháp trong chiến tranh và xu thế của thế giới là giải quyết các vấn đề chiến tranh bằng thương lượng Việt Nam đã kí Hiệp định Giơnevơ ngày 21-7-1954.

Chọn đáp án: D

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 12 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD