Đề kiểm tra 15 phút chương 3 phần 2 sử 12 - Đề số 6 có lời giải chi tiết


Đề kiểm tra 15 phút chương 3 phần 2 lịch sử 12 - Đề số 6 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm và tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Đề bài

Câu 1. Với mong muốn giành thắng lợi và nhanh chóng kết thúc chiến tranh, ngày 13/5/1949, Pháp đề ra kế hoạch

A. Bôlae.                    B. Rơve.

C. Đờ lát đơ Tátxinhi.  D. Nava.

Câu 2. Chiến dịch Việt Bắc kết thúc vào thời gian nào?

A. Ngày 19/12/1945

BNgày 19/12/1947

C. Ngày 19/12/1948

D. Ngày 19/12/1949

Câu 3. Nội dung chính của kế hoạch Rove của Pháp là

A. Thực hiện tiến công chiến lược miền Trung và miền Nam

B. Đánh phá hậu phương của ta

C. Tập trung binh lực, xây dựng các đội quân cơ động mạnh

D. Tăng cường hệ thống phòng ngự trên đường số 4, thiết lập hành lang Đông – Tây

Câu 4. Ngày 7/10/1947, binh đoàn dù của quân Pháp đổ xuống vị trí nào thuộc Việt Bắc

A. Lạng Sơn                   B. Cao Bằng

C. Bắc Cạn                     D. Tuyên Quang

Câu 5. Đầu tháng 3 năm 1951, Mặt trận Việt Minh và Liên Việt hợp nhất thành tổ chức nào?

A. Mặt trận Liên Việt.

B. Mặt trân quốc dân Việt Nam.

C. Hội Liên hiệp quốc dân Việt Nam.

D. Mặt trận Liên hiệp Việt Nam.

Câu 6. Trận thắng tiêu biểu trên đường số 4 của quân ta trong chiến dịch Việt Bắc thu – đông năm 1947 là trận nào?

A. Ngân Sơn.                   B. Chợ Mới.

C. Bông Lau.                    D. Đoan Hùng

Câu 7. Trong cuộc kháng chiến chống Pháp 1946 – 1954, chiến thắng nào của quân dân ta đã bước đầu làm thất bại âm mưu "đánh nhanh thắng nhanh" của Pháp?

A. Chiến dịch Điện Biên Phủ 1954.

B. Chiến dịch Biên giới thu – đông năm 1950.

C. Chiến dịch Việt Bắc thu - đông năm 1947.

D. Cuộc chiến đấu ở các đô thị phía Bắc vĩ tuyến 16

Câu 8. Việc Mĩ đồng ý với Pháp thực hiện kế hoạch Rơve (5-1949) là mốc mở đầu cho

A. chính sách xoay trục của Mĩ sang khu vực châu Á-Thái Bình Dương

B. thời kì Mĩ triển khai chiến lược toàn cầu ở khu vực Đông Nam Á.

C. quá trình Mĩ dính líu trực tiếp vào cuộc chiến tranh Đông Dương.

D. sự hình thành liên minh quân sự giữa hai cường quốc Pháp và Mĩ.

Câu 9. Ý nào dưới đây không phải là mục đích của ta khi mở chiến dịch biên giới thu đông năm 1950

A. Buộc Pháp thay đổi chiến lược từ đánh nhanh thắng nhanh sang đánh lâu dài.

B. Mở rộng và củng cố căn cứ địa Việt Bắc.

C. Tiêu diệt bộ phận quan trọng sinh lực địch.

D. Khai thông biên giới mở đường liên lạc với thế giới dân chủ.

Câu 10. Vì sao ta mở chiến dịch Biên giới 1950?

A. Tiêu diệt một bộ phận lực lượng địch, khai thông biên giới Việt – Trung, mở rộng và củng cố căn cứ địa cách mạng.

B. Để đánh bại kế hoạch Rơve.

C. Khai thông biên giới, con đường liên lạc quốc tế giữa ta và Trung Quốc với các nước dân chủ thế giới.

D. Tạo điều kiện để thúc đẩy cuộc khởi nghĩa của ta tiến lên một bước mới.

Lời giải chi tiết

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 C

 C

 A

 C

Câu 1.

Phương pháp: sgk trang 136.

Cách giải:

Ngày 13-5-1949, với sự đồng ý của Mĩ, Chính phủ Pháp đề ra kế hoạch Rơve. Chuẩn bị một kế hoạch quy mô lớn tiến công Việt Bắc lần hai, mong giành thắng lợi để nhanh chóng kết thúc chiến tranh.

Chọn đáp án: B

Câu 2.

Phương pháp: sgk trang 134.

Cách giải:

Chiến dịch Việt Bắc kết thúc vào  ngày 19-12-1947.

Chọn đáp án: C

Câu 3.

Phương pháp: sgk trang 136.

Cách giải:

Thực hiện kế hoạch Rơve, Pháp tăng cường hệ thống phòng ngự trên Đường số 4, thiết lập hành lang Đông – Tây (Hải Phòng – Hà Nội – Hòa Bình – Sơn La).

Chọn đáp án: D

Câu 4.

Phương pháp: sgk trang 133.

Cách giải:

Ngày 7/10/1947, binh đoàn dù của quân Pháp đổ xuống Bắc Cạn.

Chọn đáp án: C

Câu 5.

Phương pháp: sgk trang 141.

Cách giải:

Đầu tháng 3 năm 1951, Mặt trận Việt Minh và Liên Việt hợp nhất thành Mặt trận Liên Việt.

Chọn đáp án: A

Câu 6.

Phương pháp: sgk trang 134, suy luận.

Cách giải:

Trong chiến dịch Biên giới thu – đông năm 1950, ở mặt trận phía Đông, tiêu biểu nhất là trận phục kích ở đèo Bông Lau (30-10-1947) đánh trúng đoàn xe cơ giới của địch, thu nhiều vũ khí, quân trang quân dụng của chúng.

Chọn đáp án: C

Câu 7.

Phương pháp: sgk trang 132, suy luận.

Cách giải:

Cuộc chiến đấu ở các đô thị phía Bắc vĩ tuyến 16 đã tạo điều kiện cho cả nước đi vào cuộc kháng chiến lâu dài sau đó chiến dịch Việt Bắc thu – đông thắng lợi đã đánh bại hoàn toàn âm mưu “đánh nhanh thắng nhanh” của Pháp, buộc Pháp phải chuyển sang đánh lâu dài với ta.

=> Cuộc chiến đấu ở các đô thị phía Bắc vĩ tuyến 16 đã bước đầu làm thất bại âm mưu “đánh nhanh thắng nhanh” của thực dân Pháp.

Chọn đáp án: D

Câu 8.

Phương pháp: sgk trang 136, suy luận.

Cách giải:

Ngày 13-5-1949, với sự đồng ý của Mĩ, Chính phủ Pháp để ra kế hoạch Rơve. Với kế hoạch này, Mĩ từng bước can thiệp sâu và cũng là sự kiện mở đầu cho quá trình Mĩ  “dính líu” trực tiếp vào cuộc chiến tranh ở Đông Dương.

Chọn đáp án: C

Câu 9.

Phương pháp: sgk trang 136, loại trừ.

Cách giải:

- Đáp án A là ý nghĩa  của chiến dịch Việt Bắc thu đông năm 1947.

Chọn đáp án: A

Câu 10.

Phương pháp: sgk trang 136.

Cách giải:

Sở dĩ ta mở chiến dịch Biên giới cũng do quy định bởi mục đích: tiêu diệt một bộ phận lực lượng địch, khai thông biên giới Việt – Trung, mở rộng và củng cố căn cứ địa cách mạng.

Chọn đáp án: A

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 12 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD