Đề kiểm tra 15 phút chương 3 phần 2 sử 12 - Đề số 7 có lời giải chi tiết


Đề kiểm tra 15 phút chương 3 phần 2 lịch sử 12 - Đề số 7 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm và tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Đề bài

Câu 1. Tại đại hội chiến sĩ thi đua và Cán bộ gương mẫu toàn quốc lần thứ nhất, tổng kết và biểu dương thành tích của phong trào thi đua ái quốc đã chọn được

A. 7 anh hùng            B. 5 anh hùng

C. 8 anh hùng            D. 4 anh hùng.

Câu 2. Để góp phần bồi dưỡng sức dân, tăng cường xây dựng hậu phương trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, Đảng và Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã quyết định gì vào đầu năm 1953?

A. Tiếp tục cải cách giáo dục, đẩy mạnh công tác vệ sinh phòng bệnh.

B. Chấn chỉnh chế độ thuế khóa, xây dựng nền tài chính, ngân hàng, thương nghiệp.

C. Mở cuộc vận động lao động sản xuất và thực hành tiết kiệm.

D. Phát động quần chúng triệt để giảm tô và cải cách ruộng đất.

Câu 3. Với hi vọng trong vòng 18 tháng sẽ giành một thắng lợi quân sự quyết định để "kết thúc chiến tranh trong danh dự", thực dân Pháp đã đề ra và thực hiện

A. Kế hoạch Bôlae.

B. Kế hoạch Rơve.

C. Kế hoạch Nava.

D. Kế hoạch Đờ Lát đơ Tátxinhi

Câu 4. Cánh quân đầu tiên Pháp tiến công lên Việt Bắc là cánh quân nào?

A. Một bộ phận nhảy dù xuống thị xã Bắc Cạn.

B. Một binh đoàn lính thủy từ Hà Nội dọc theo sông Hồng, sông Lô lên Thái Nguyên rồi vòng về Bắc Cạn.

C. Một bộ phận từ Lạng Sơn xuống Cao Bằng rồi vòng về Bắc Cạn.

D. Một bộ phận từ Thái Nguyên đánh lên Bắc Cạn.

Câu 5. Trong cuộc tiến công Đông – xuân năm 1953 – 1954, phối hợp với mặt trận chính, chiến tranh du kích đã phát triển mạnh ở

A. vùng căn cứ cách mạng.

B. vùng Thanh Hóa, Nghệ An.

C. vùng sau lưng địch.

D. vùng Bắc Kì và Trung Kì.

Câu 6. Chiến dịch Biên Giới đã làm phá sản kế hoạch nào?

A. Kế hoạch Đờ-Lát Đờ Tát-xi-nhi.

B. Kế hoạch Rơve.

C. Kế hoạch Valuy.

D. Kế hoạch Nava.

Câu 7. Vì sao Đại hội đại biểu toàn quốc lần II của Đảng đánh dấu mốc quan trọng trong quá trình lãnh đạo và trưởng thành của Đảng ta?

A. Đưa Đảng tiếp tục hoạt động cách mạng.

B. Đảng ta vào thời kì hoạt động bí mật.

C. Đưa Đảng ra hoạt động công khai và đổi tên thành Đảng Lao động Việt Nam.

D. Đảng ta tiếp tục lãnh đạo kháng chiến.

Câu 8. Để chiếm lại Đông Khê, Pháp đã thực hiện "cuộc hành quân kép". Đó là những cuộc hành quân nào

A. Cuộc hành quân lên Thái Nguyên và cuộc hành quân từ Cao Bằng về Đông Khê.

B. Cuộc hành quân lên Thái Nguyên và cuộc hành quân từ Thất Khê lên Cao Đằng.

C. Cuộc hành quân từ Cao Bằng về Đông Khê và cuộc hành quân từ Thất Khê lên Đông Khê.

D. Cuộc hành quân từ Thất Khê lên đón quân ở Cao Bằng về chiếm lại Đông Khê và cuộc hành quân lên Thái Nguyên.

Câu 9. Kế hoạch Đờ lát đơ Tátxinhi đã đưa cuộc kháng chiến của nhân dân ta, nhất là vùng nào trở nên khó khăn, phức tạp?

A. căn cứ địa cách mạng.

B. căn cứ kháng chiến.

C. khu giải phóng Việt Bắc.

D. sau lưng địch.

Câu 10. “Gấp rút tập trung quân Âu – Phi, xây dựng lực lượng cơ động chiến lược mạnh, ra sức phát trển ngụy quân”. Đó là một trong bốn nội dung của kế hoạch nào?

A. Đờ Cát Tơ-ri.             B. Na-va

C. Đờ-lát đơ Tát-xi-nhi.   D. Rơ-ve.

Lời giải chi tiết

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 A

 B

Câu 1.

Phương pháp: skg trang 142.

Cách giải:

Tại đại hội chiến sĩ thi đua và Cán bộ gương mẫu toàn quốc lần thứ nhất, tổng kết và biểu dương thành tích của phong trào thi đua ái quốc đã chọn được 7 anh hùng: Cù Chính Lan, La Văn Cầu, Nguyễn Quốc Trị, Nguyễn Thị Chiên, Ngô Gia Khảm, Trần Đại Nghĩa, Hoàng Hanh.

Chọn đáp án: A

Câu 2.

Phương pháp: sgk trang 142.

Cách giải:

Để góp phần bồi dưỡng sức dân, tăng cường xây dựng hậu phương trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đầu năm 1953, Đảng và Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã quyết định phát động quần chúng triệt để giảm tô và cải cách ruộng đất.

Chọn đáp án: D

Câu 3.

Phương pháp: sgk trang 146.

Cách giải:

Với hi vọng trong vòng 18 tháng sẽ giành một thắng lợi quân sự quyết định để "kết thúc chiến tranh trong danh dự", thực dân Pháp đã đề ra và thực hiện kế hoạch Nava.

Chọn đáp án: C

Câu 4.

Phương pháp: sgk trang 133.

Cách giải:

Cánh quân đầu tiên của Pháp tiên công Việt Bắc là vào sáng sớm ngày 7-10-1947 binh đoàn quân dù do Sôvanhắc chỉ huy đổ quân xuống chiếm thị xã Bắc Kạn, thị trấn Chợ Mới.

Chọn đáp án: A

Câu 5.

Phương pháp: sgk trang 149.

Cách giải:

Trong cuộc tiến công Đông – xuân năm 1953 – 1954, phối hơp với mặt trận chính, chiến tranh du kích đã phát triển mạnh ở vùng sau lưng địch.

Chọn đáp án: C

Câu 6.

Phương pháp: sgk trang 138.

Cách giải:

Chiến dịch Biên Giới đã làm phá sản kế hoạch Rơ-ve của Pháp (1950).

Chọn đáp án: B

Câu 7.

Phương pháp: sgk trang 140, suy luận.

Cách giải:

Đại Đại hội đại biểu toàn quốc lần II của Đảng đánh dấu mốc quan trọng trong quá trình lãnh đạo và trưởng thành của Đảng ta bởi Đại hội này đã đưa Đảng ra hoạt động công khai và đổi tên thành Đảng Lao động Việt Nam, tiếp tục đảm nhiệm sứ mệnh lãnh đạo cách mạng Việt Nam.

Chọn đáp án: C

Câu 8.

Phương pháp: sgk trang 137, suy luận.

Cách giải:

Để chiếm lại Đông Khê, Pháp đã thực hiện "cuộc hành quân kép". Đó là hai cuộc hành quân nào là cuộc hành quân từ Thất Khê đón quân từ Cao Bằng về chiếm lại Đông Khê và cuộc hành quân lên Thái Nguyên.

Chọn đáp án: D

Câu 9.

Phương pháp: sgk trang 140.

Cách giải:

Kế hoạch Đờ lát đơ Tátxinhi đã đưa cuộc kháng chiến của nhân dân ta, nhất là vùng sau lưng địch trở nên khó khăn, phức tạp.

Chọn đáp án: D

Câu 10.

Phương pháp: sgk trang 139, suy luận.

Cách giải:

“Gấp rút tập trung quân Âu – Phi, xây dựng lực lượng cơ động chiến lược mạnh, ra sức phát trển ngụy quân”. Đó là một trong bốn nội dung của kế hoạch Đờ-lát đơ Tát-xi-nhi cuối năm 1950.

Chọn đáp án: C

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 12 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD