Đề kiểm tra 15 phút chương 3 phần 2 sử 12 - Đề số 11 có lời giải chi tiết


Đề bài

Câu 1. Tháng 7/1954, Hiệp định Giơnevơ được kí kết, công nhận độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của quốc gia nào?

A. Việt Nam, Lào, Campuchia

B. Campuchia

C. Việt Nam

D. Lào

Câu 2. Điện Biên Phủ được tổ chức thành mấy phân khu, có bao nhiêu cứ điểm?

A. 2 phân khu, 45 cứ điểm.

B. 2 phân khu, 49 cứ điểm.

C. 3 phân khu, 59 cứ điểm.

D. 3 phân khu, 49 cứ điểm.

Câu 3. Đối với cách mạng Việt Nam hiệp định Gionever năm 1954 về Đông Dương có ý nghĩa như thế nào?

A. Tạo nên bước chuyển biến căn bản có tính chất chiến lược trong so sánh lực lượng giữa ta với các nước đế quốc xâm lược

B. Cuộc chiến tranh cách mạng vì độc lập và thống nhất đất nước giành được thắng lợi hoàn toàn

C. Mốc đánh dấu cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân đã hoàn toàn thành công trong cả nước

D. Đánh dấu cuộc kháng chiến chống Pháp thắng lợi, miền Bắc hoàn toàn được giải phóng

Câu 4. Trong cuộc tiến công Đông – xuân năm 1953 – 1954, phối hợp với mặt trận chính, chiến tranh du kích đã phát triển mạnh ở

A. vùng căn cứ cách mạng.

B. vùng Thanh Hóa, Nghệ An.

C. vùng sau lưng địch.

D. vùng Bắc Kì và Trung Kì.

Câu 5. Các tướng lĩnh Pháp và Mĩ coi Điện Biên Phủ là

A. một pháo đài bất khả xâm phạm.

B. một cỗ máy nghiền khổng lồ.

C. một con nhện khổng lồ.

D. một công cụ đắc lực.

Câu 6. Hiệp định Giơnevơ đánh dấu thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta song chưa trọn vẹn vì

A. mới giải phóng được miền Bắc.

B. mới giải phóng được miền Nam.

C. chưa giải phóng được miền Bắc.

D. chưa công nhận các quyền dân tộc cơ bản.

Câu 7. Khi Pháp thực hiện kế hoạch Na-va, Mĩ viện trợ lên đến 73% chi phí chíến tranh ở Đông Dương vì nhằm mục đích?

A. Biến Đông Dương thành “sân sau”.

B. Độc chiếm Đông Dương.

C. Kéo dài và mở rộng cuộc chiến tranh.

D. Thể hiện sức mạnh quân sự.

Câu 8. Thắng lợi nào quyết định tới thắng lợi của Hội nghị Giơ-ne-vơ?

A. Chiến dịch Tây Bắc thu đông 1952.

B. Chiến dịch Bắc Tây Nguyên 1954.

C. Chiến dịch Trung Lào 1953.

D. Chiến dịch Điện Biên Phủ (1954).

Câu 9. Câu nào sau đây không đúng khi nói về ý nghĩa của Hiệp định Giơ-ne-vơ (1954)?

A. Hiệp định là văn bản pháp lí quốc tế công nhận các quyền dân tộc cơ bản của ba nước Đông Dương được các nước lớn tham dự Hội nghị cam kết tôn trọng.

B. Với Hiệp định, Pháp buộc phải chấm dứt chiến tranh xâm lược, rút hết quân đội về nước.

C. Hiệp định đã làm thất bại âm mưu của Mĩ trong việc kéo dài, mở rộng và quốc tế hóa chiến tranh xâm lược Đông Dương.

D. Hiệp định đã đánh dấu thắng lợi hoàn toàn của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp của nhân dân ta, giúp chúng ta hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trên phạm vi cả nước.

Câu 10. Những điểm chính trong bước 1 của kế hoạch Nava là

A. Phòng ngự chiến lược ở miền Bắc, tiến công chiến lược ở miền Nam.

B. Phòng ngự chiến lược ở miền Nam, tiến công chiến lược ở miền Bắc.

C. Tiến công chiến lược ở 2 miền Nam - Bắc.

D. Phòng ngự chiến lược ở 2 miền.

Lời giải chi tiết

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 A

Câu 1.

Phương pháp: sgk trang 154.

Cách giải:

Tháng 7/1954, Hiệp định Giơnevơ được kí kết, công nhận độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam, Lào, và Campuchia.     

Chọn đáp án: A

Câu 2.

Phương pháp: sgk trang149.

Cách giải:

Điện Biên Phủ được tổ chức thành 3 phân khu, 49 cứ điểm.

Chọn đáp án: D

Câu 3.

Phương pháp: sgk trang 155.

Cách giải:

Đối với cách mạng Việt Nam hiệp định Gionever năm 1954 về Đông Dương có ý nghĩa Đánh dấu cuộc kháng chiến chống Pháp thắng lợi, miền Bắc hoàn toàn được giải phóng.

Chọn đáp án: D

Câu 4.

Phương pháp: sgk trang 149.

Cách giải:

Trong cuộc tiến công Đông – xuân năm 1953 – 1954, phối hơp với mặt trận chính, chiến tranh du kích đã phát triển mạnh ở vùng sau lưng địch.

Chọn đáp án: C

Câu 5.

Phương pháp: sgk trang 136.

Cách giải:

Sau khi kiểm tra, các tướng lĩnh Pháp và Mĩ coi Điện Biên Phủ là “một pháo đài bất khả xâm phạm”.

Chọn đáp án: A

Câu 6.

Phương pháp: sgk trang 155.

Cách giải:

Hiệp định Giơnevơ đánh dấu thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta song chưa trọn vẹn vì mới giải phóng được miền Bắc.

Chọn đáp án: A

Câu 7.

Phương pháp: sgk trang 146, suy luận.

Cách giải:

Trước tình thế ngày càng sa lầy và thất bại của Pháp, Mĩ can thiệp sâu vào cuộc chiến tranh Đông Dương, ép Pháp phải kéo dài và mở rộng chiến tranh. Một trong những biện pháp của nước này là tăng cường viện trợ Pháp lên đến 73% chi phí chiến tranh ở Đông Dương, ra sức tăng cường ngụy quân, đưa lực lượng này lên đến 334000 quân vào đầu năm 1954.

Chọn đáp án: C

Câu 8.

Phương pháp: sgk trang 152, suy luận.

Cách giải:

Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954 đã làm xoay chuyển cục diện chiến tranh Đông Dương, tạo điều kiện cho cuộc đấu tranh ngoại giao của ta giành thắng lợi. Đây là thắng lợi có ý nghĩa quyết định đến thắng lợi của Hội nghị Giơnevơ.

Chọn đáp án: D

Câu 9.

Phương pháp: suy luận.

Cách giải:

Hiêp dinh Giơnevo tuy có đánh dấu thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta nhưng cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trên phạm vi cả nước chưa hoàn thành, Việt Nam vẫn tiếp tục cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân để giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Chọn đáp án: D

Câu 10.

Phương pháp: sgk trang 146, suy luận.

Cách giải:

Trong bước 1 của kế hoạch Nava, điểm chính là giữ thế phòng ngự chiến lược ở miền Bắc, tiến công chiến lược để bình định Trung Bộ và Nam Đông Dương, giành lấy nguồn nhân lực, vật lực….

Chọn đáp án: A

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 12 - Xem ngay

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2023 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.