Đề kiểm tra 15 phút chương 3 phần 2 sử 12 - Đề số 8 có lời giải chi tiết


Đề kiểm tra 15 phút chương 3 phần 2 lịch sử 12 - Đề số 8 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm và tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Đề bài

Câu 1. Cuộc cải cách ruộng đất đợt I được tiến hành bao nhiêu xã, thuộc những tỉnh nào?

A. 50 xã, thuộc các tỉnh Thanh Hoá, Nghệ An.

B. 52 xã, thuộc tỉnh Thanh Hoá, Thái Bình.

C. 53 xã, thuộc tỉnh Thanh Hoá, Thái Nguyên.

D. 51 xã, thuộc tỉnh Thái Nguyên, Nghệ An.

Câu 2. Thành tựu của phong trào bình dân học vụ năm 1952?

A. Hoàn thành xóa mù cho 10 triệu dân.

B. Hoàn thành xóa mù cho 12 triệu dân.

C. Hoàn thành xóa mù cho 14 triệu dân.

D. Hoàn thành xóa mù cho 15 triệu dân.

Câu 3. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng đã xác định nhiệm vụ chủ yếu của cách mạng Việt Nam là gì?

A. Đánh đổ đế quốc, tư sản mại bản, giành độc lập cho dân tộc.

B. Đánh đổ Pháp và bọn phong kiến tay sai, giành độc lập thống nhất hoàn toàn.

C. Đánh bại thực dân Pháp và bọn can thiệp Mĩ, giành thống nhất, độc lập hoàn toàn.

D. Đánh bại thực dân Pháp và bọn tay sai, giành chính quyền về tay nhân dân.

Câu 4. Thực dân Pháp thực hiện kế hoạch Rơ-ve (1950) nhằm mục đích

A. Mở một cuộc tiến công quy mô lớn vào căn cử địa Việt Bắc.

B. Cô lập căn cứ địa Việt Bắc.

C. giành thắng lợi để nhanh chóng kế thúc chiến tranh.

D. Nhận được viện trợ về tài chính và quân sự của Mĩ.

Câu 5. Đảng ra hoạt động công khai khi nào?

A. 1936                          B. 1939.

C. 1945.                         D. 1951.

Câu 6. Trọng tâm của kế hoạch Đờlát đờ Tátxinhi là

A. Tiến hành “chiến tranh tổng lực”, bình định vùng tạm chiếm.

B. Đánh phá hậu phương của ta bằng biệt kích, gián điêp, thổ phỉ.

C. Xây dựng phòng tuyến công sự xi măng cốt sắt và vành đai trắng bao quanh trung du đồng bằng Bắc Bộ.

D. Gấp rút tập trung quân Âu – Phi nhằm xây dựng lực lượng cơ động chiến lược mạnh.

Câu 7. Biểu hiện nào chứng tỏ Mỹ ngày càng lấn sâu vào cuộc chiến tranh Đông Dương?

A. Mỹ đưa người Việt sang học tại Mỹ.

B. Mĩ đồng ý với kế hoạch Rơve của Pháp.

C. Cố vấn quân sự Mĩ đến Việt Nam ngày càng nhiều.

D. Mỹ kí với Bảo Đại “Hiệp ước hợp tác kinh tế Việt- Mỹ”.

Câu 8. “Tăng cường hệ thống phòng thủ trên đường số 4, lập hành lang Đông – Tây“, đó là âm mưu của Pháp trong chiến dịch nào?

A. Biên giới thu đông 1950

B. Điện Biên Phủ 1954

C. Việt Bắc thu đông 1947

D. Hoà Bình 1951

Câu 9. Trong cuộc kháng chiến chống Pháp (1945-1954), chiến thắng nào đã làm phá sản hoàn toàn kế  hoạch Rơve của Pháp?

A. Chiến dịch Biên giới thu - đông 1950.

B. Chiến dịch Điện Biên Phủ 1954.

C. Cuộc chiến đấu ở các đô thị 1946-1947.

D. Chiến dịch Việt Bắc thu - đông 1947.

Câu 10. Tại sao Đại hội đại biểu lần thứ II là “Đại hội kháng chiến thắng lợi”

A. Đề ra được nhiệm vụ đấu tranh cách mạng trong thời kì mới.

B. Quyết định đưa đảng ra hoạt đông công khai với tên mới là Đảng Lao Động Việt Nam.

C. Xuất bản báo Nhân dân làm cơ quan ngôn luận của Đảng.

D. Đánh dấu bước phát triển mới trong quá trình trưởng thành và lãnh đạo cách mạng của Đảng.

Lời giải chi tiết

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 C

 C

 A

Câu 1.

Phương pháp: sgk trang 143.

Cách giải:

Cuộc cải cách ruộng đất đợt I được tiến hành tại 53 xã thuộc vùng tự do ở Thái Nguyên, Thanh Hóa.

Chọn đáp án: C

Câu 2.

Phương pháp: sgk trang 143.

Cách giải:

Năm 1952, phong trào bình dân học vụ đã giúp cho khoảng 14 triệu người thoát nạn mù chữ.

Chọn đáp án: C

Câu 3.

Phương pháp: sgk trang 140.

Cách giải:

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng đã xác định nhiệm vụ chủ yếu của cách mạng Việt Nam là đánh đổ Pháp và bọn phong kiến tay sai, giành độc lập thống nhất hoàn toàn.

Chọn đáp án: B

Câu 4.

Phương pháp: sgk trang 136.

Cách giải:

Năm 1950 thực dân Pháp thực hiện kế hoạch Rơ-ve nhằm mục đích giành thắng lợi để nhanh chóng kế thúc chiến tranh.

Chọn đáp án: C

Câu 5.

Phương pháp: sgk trang 140.

Cách giải:

Đại hội đại biểu lần thứ 2 của Đảng (2-1951) đã quyết định đưa Đảng ra hoạt động công khai với tên mới là Đảng Lao động Việt Nam.

Chọn đáp án: D

Câu 6.

Phương pháp: sgk trang 140, suy luận.

Cách giải:

Kế hoạch Đờlátđờ Tátxinhi có 4 nội dung chính, trong đó nội dung trọng tâm là xây dựng phòng tuyến công sự xi măng cốt sắt và vành đai trắng bao quanh trung du đồng bằng Bắc Bộ.

Chọn đáp án: C

Câu 7.

Phương pháp: sgk trang 139, suy luận.

Cách giải:

Sau khi kí Hiệp định phòng thủ chung Đông Dương và hiệp ước hợp tác kinh tế Viêt – Mĩ. Các phái đoàn viện trợ kinh tế, cố vấn quân sự Mĩ đến Việt Nam ngày càng nhiều. Đây chính là một trong những biểu hiện chứng tỏ Mĩ càng lún sâu vào cuộc chiến tranh Đông Dương.

Chọn đáp án: C

Câu 8.

Phương pháp: sgk trang 136, suy luận.

Cách giải:

Âm mưu của Pháp trong kế hoạch Rơve từ tháng 6-1949 là tăng cường hệ thống phòng ngự trên Đường số 4, thiết lập hành lang Đông – Tây.

Trong khi đó, để chống lại kế hoạch này của Pháp, tháng 6-1950, Đảng ta đã quyết định mở chiến dịch Biên giới thu đông năm 1950.

=> “Tăng cường hệ thống phòng thủ trên đường số 4, lập hành lang Đông – Tây „ đó là âm mưu của Pháp trong chiến dịch nào Biên giới thu đông năm 1950.

Chọn đáp án: A

Câu 9.

Phương pháp: sgk trang 138, suy luận.

Cách giải:

Trong cuộc kháng chiến chống Pháp (1945-1954), Chiến dịch Biên giới thu - đông 1950 thắng lợi đã Chiến dịch Biên giới thu - đông 1950.

Chọn đáp án: A

Câu 10.

Phương pháp: sgk trang 141, suy luận.

Cách giải:

Đại hội đại biểu lần thứ II là “Đại hội kháng chiến thắng lợi” vì đã đánh dấu bước phát triển mới trong quá trình trưởng thành và lãnh đạo cách mạng của Đảng.

Chọn đáp án: D

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 12 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD