Bình chọn:
4.8 trên 65 phiếu
Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 1 - Phần Lá - Sinh 6 Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 1 - Phần Lá - Sinh 6

Giải Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 1 - Phần Lá - Sinh 6

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Phần Lá - Sinh 6 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Phần Lá - Sinh 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Phần Lá - Sinh 6

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 2 - Phần Lá - Sinh 6 Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 2 - Phần Lá - Sinh 6

Giải Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 2 - Phần Lá - Sinh 6

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Phần Lá - Sinh 6 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Phần Lá - Sinh 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Phần Lá - Sinh 6

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Phần Lá - Sinh 6 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Phần Lá - Sinh 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Phần Lá - Sinh 6

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Phần Lá - Sinh 6 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Phần Lá - Sinh 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Phần Lá - Sinh 6

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Phần Lá - Sinh 6 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Phần Lá - Sinh 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Phần Lá - Sinh 6

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Phần Lá - Sinh 6 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Phần Lá - Sinh 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Phần Lá - Sinh 6

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Phần Lá - Sinh 6 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Phần Lá - Sinh 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Phần Lá - Sinh 6

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 8 - Phần Lá - Sinh 6 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 8 - Phần Lá - Sinh 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 8 - Phần Lá - Sinh 6

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 9 - Phần Lá - Sinh 6 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 9 - Phần Lá - Sinh 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 9 - Phần Lá - Sinh 6

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 10 - Phần Lá - Sinh 6 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 10 - Phần Lá - Sinh 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 10 - Phần Lá - Sinh 6

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 11 - Phần Lá - Sinh 6 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 11 - Phần Lá - Sinh 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 11 - Phần Lá - Sinh 6

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 12 - Phần Lá - Sinh 6 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 12 - Phần Lá - Sinh 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 12 - Phần Lá - Sinh 6

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 13 - Phần Lá - Sinh 6 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 13 - Phần Lá - Sinh 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 13 - Phần Lá - Sinh 6

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 14 - Phần Lá - Sinh 6 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 14 - Phần Lá - Sinh 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 14 - Phần Lá - Sinh 6

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đế số 15 - Phần Lá - Sinh 6 Đề kiểm tra 15 phút - Đế số 15 - Phần Lá - Sinh 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đế số 15 - Phần Lá - Sinh 6

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 16 - Phần Lá - Sinh 6 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 16 - Phần Lá - Sinh 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 16 - Phần Lá - Sinh 6

Xem chi tiết
Tên các bộ phận ở lá - trang 61 Tên các bộ phận ở lá - trang 61

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 61 SGK Sinh học 6.

Xem chi tiết
Những điểm giống nhau đó có tác dụng gì đối với việc thu nhận ánh sáng - trang 61 Những điểm giống nhau đó có tác dụng gì đối với việc thu nhận ánh sáng - trang 61

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 61 SGK Sinh học 6.

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất