Chương 3. Xã hội cổ đại

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Trả lời câu hỏi mở đầu trang 29 SGK Lịch sử và Địa lý 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Dưới đây là những hình ảnh mô tả chữ viết của người Ai Cập và Lưỡng Hà cổ đại. Em có biết người Ai Cập, Lưỡng Hà đã sáng tạo ra loại chữ viết này thế nào không? Họ đã xây dụng nền văn minh của mình trong điều kiện ra sao?

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi mục 1 trang 31 SGK Lịch sử và Địa lý 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Cư dân Ai Cập và Lưỡng Hà đã khai thác thế mạnh của điều kiện tự nhiên để phát triển những ngành kinh tế nào?

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi mục 2 trang 31 SGK Lịch sử và Địa lý 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Dựa vào thông tin trên và khai thác trục thời gian (tr.29), hãy nêu quá trình thành lập nhà nước Ai Cập và Lưỡng Hà.

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi mục 3 trang 33 SGK Lịch sử và Địa lý 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Nêu những thành tựu văn hóa chủ yếu của người Ai Cập và Lưỡng Hà.

Xem lời giải

Bài 1 trang 33 SGK Lịch sử và Địa lý 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Từ các hình ảnh và thông tin ở mục 3, em ấn tượng nhất với thành tựu văn hóa nào của người Ai Cập và Lưỡng Hà? Vì sao?

Xem lời giải

Bài 2 trang 33 SGK Lịch sử và Địa lý 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Em hãy nêu một số vật dụng hay lĩnh vực ngày nay mà chúng ta đang thừa hưởng từ các phát minh của người Ai Cập và Lưỡng Hà cổ đại.

Xem lời giải

Bài 3 trang 33 SGK Lịch sử và Địa lý 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Dựa vào bảng chữ số của người Ai Cập dưới đây em hãy làm theo phép tính: 124+321=? và 1565-1243=? Theo cách viết của người Ai Cập cổ đại.

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi mở đầu trang 34 SGK Lịch sử 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tắm nước sông Hằng (Cum Me-la) là một trong những lễ hội tôn giáo lớn nhất thế giới. Tín đồ Ấn Độ giáo tin tưởng nước ở sông Hằng (sông Mẹ) linh thiêng sẽ tẩy rửa mọi tội lỗi của họ. Vì sao ở Ấn Độ -một cường quốc kinh tế hiện nay mà vẫn duy còn duy trì những phong tục cổ xưa như thế? Các con sông lớn đã có vai trò ra sao trong việc hình thành, phát triển nền văn minh Ấn Độ cổ đại? Cư dân cổ nơi đây đã có đóng góp gì cho nhân loại

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi mục 1 trang 35 SGK Lịch sử và Địa lý 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Khai thác lược đồ trên và thông tin trong mục 1, hãy cho biết nét chính về điều kiện tự nhiên của lưu vực sông Ấn, sông Hằng, ảnh hưởng đến sự hình thành văn minh Ấn Độ

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi mục 2 trang 36 SGK Lịch sử và Địa lý 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Nêu những điểm chính của chế độ xã hội ở Ấn Độ cổ đại.

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi mục 3 trang 38 SGK Lịch sử và Địa lý 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Dựa vào thông tin và các hình ảnh ở trên, hãy nêu những thành tựu văn hóa tiêu biểu của Ấn Độ cổ đại.

Xem lời giải

Bài 1 trang 38 SGK Lịch sử và Địa lý 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Sự phân hóa trong xã hội Ấn Độ cổ đại được biểu hiện như thế nào?

Xem lời giải

Bài 2 trang 38 SGK Lịch sử và Địa lý 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Thành tựu văn hoá của người Ấn Độ cổ đại vẫn được sử dụng hoặc được bảo tồn đến ngày nay.

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi mở đầu trang 39 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Từ thời xa xưa, người Trung Quốc đã chế tạo ra la bàn để xác định phương hướng. Họ còn là chủ nhân của một nền văn minh phát triển với nhiều thành tựu mà cho đến nay nhân loại vẫn đang được thừa hưởng. Vậy, điều kiện nào giúp người Trung Quốc cổ đại đã tạo dựng được nền văn minh rực rỡ như thế? Những giá trị to lớn mà họ trao truyền đến nay là gì?

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi mục 1 trang 40 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Theo em, sông Hoàng Hà và sông Trường Giang đã tác động như thế nào đến cuộc sống của cư dân Trung Quốc thời cổ đại.

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi mục 2 trang 41 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Nhà Tần đã thống nhất và xác lập chế độ phong kiến Trung Quốc như thế nào?

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi mục 3 trang 41 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Hãy xây dựng đường thời gian từ thời nhà Hán đến thời nhà Tùy

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi mục 4 trang 42 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Kể tên một số thành tựu văn minh tiêu biểu của Trung Quốc thời cận đại.

Xem lời giải

Bài 1 trang 43 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Điều kiện tự nhiên của Trung Quốc cổ đại có những đặc điểm gì nổi bật? Những đặc điểm đó tác động như thế nào đến sự hình thành nền văn minh của quốc gia này?

Xem lời giải

Bài 2 trang 43 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Trong các thành tựu văn minh Trung Quốc thời cổ đại, em thích nhất thành tựu nào? Vì sao?

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất