Bài 1.23 trang 10 SBT Đại số và Giải tích 11 Nâng cao


Bài 1.23 trang 10 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. Tính giá trị gần đúng (chính xác đến hàng phần trăm) nghiệm của các phương trình sau trong khoảng đã cho:...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Tính giá trị gần đúng (chính xác đến hàng phần trăm) nghiệm của các phương trình sau trong khoảng đã cho:

LG a

\(\sin \left( {2x + {\pi  \over 6}} \right) = {2 \over 5}\) trong khoảng \(\left( { - {\pi  \over 3};{\pi  \over 6}} \right)\)

Lời giải chi tiết:

Đặt \(y = 2x + {\pi  \over 6}\) thì:

\( - {\pi  \over 3} < x < {\pi  \over 6} \)\(\Leftrightarrow  - {\pi  \over 2} < y < {\pi  \over 2}\)

Ta có phương trình (với ẩn y) \(\sin y = {2 \over 5}\) (1)

Với \( - {\pi  \over 2} < y < {\pi  \over 2},\) phương trình (1) có một nghiệm suy nhất là \(y = \arcsin {2 \over 5}.\)

Vậy với \( - {\pi  \over 3} < x < {\pi  \over 6},\) phương trình đã cho tương đương với phương trình \(2x + {\pi  \over 6} = \arcsin {2 \over 5}\)

Do đó nó cũng có một nghiệm duy nhất là \(x = {1 \over 2}\left( {\arcsin {2 \over 5} - {\pi  \over 6}} \right)\)

Lấy giá trị gần đúng \(\arcsin {2 \over 5} \approx 0,412\) và \({\pi  \over 6} \approx 0,524,\) ta được \(x \approx  - 0,06.\)

(Chú ý: Muốn tính gần đúng kết quả cuối cùng chính xác đến hàng phần trăm thì trong kết quả trung gian phải tính chính xác đến hàng phần nghìn).

LG b

\(\cos {x \over 2} = {{\sqrt 2 } \over 3}\) trong khoảng \(\left( {2\pi ;4\pi } \right)\)

Lời giải chi tiết:

Đặt \(y = {x \over 2}\) thì:

\(2\pi  < x < 4\pi  \Leftrightarrow \pi  < y < 2\pi \)

Ta có phương trình \(\cos y = {{\sqrt 2 } \over 3}.\)

Do \(0 < {{\sqrt 2 } \over 3} < 1\) nên phương trình \(\cos y = {{\sqrt 2 } \over 3}\) có duy nhất một nghiệm \(y = \alpha \) thuộc khoảng \(\left( {\pi ;2\pi } \right)\) (có thể thấy rõ điều này trên đường tròn lượng giác).

Vậy trong khoảng \(\left( {2\pi ;4\pi } \right),\) phương trình đã cho tương đương với phương trình \({x \over 2} = \alpha ,\)

Do đó có một nghiệm duy nhất \(x = 2\alpha .\)

Để tính giá trị gần đúng của \(\alpha ,\) ta làm như sau:

Dùng bảng số hoặc máy tính bỏ túi, ta tìm được số \(\beta \) thỏa mãn \(0 < \beta  < \pi \) và \(\cos \beta  = {{\sqrt 2 } \over 3}\).

(Cụ thể \(\beta  = \arccos {{\sqrt 2 } \over 3} \approx 1,080\)).

Khi đó, dễ thấy \(2\pi  - \beta \) thỏa mãn \(\pi  < 2\pi  - \beta  < 2\pi \) và \(\cos \left( {\pi  - \beta } \right) = \cos \beta  = {{\sqrt 2 } \over 3},\) nghĩa là \(\alpha  = 2\pi  - \beta .\)

Vì \(\beta  \approx 1,080\) nên giá trị gần đúng nghiệm của phương trình đã cho là \(x = 2\alpha  \approx 10,41.\)

LG c

\(\tan {{3x - \pi } \over 5} =  - 3\) với \( - {\pi  \over 2} < x < {{7\pi } \over 6}\)

Lời giải chi tiết:

Đặt \(y = {{3x - \pi } \over 5}.\)

Khi đó \( - {\pi  \over 2} < y < {\pi  \over 2}\) và phương trình đã cho có dạng \(\tan y =  - 3.\)

Với điều kiện \( - {\pi  \over 2} < y < {\pi  \over 2}\), phương trình này có một nghiệm duy nhất \(y = \arctan \left( { - 3} \right).\)

Vì vậy \({{3x - \pi } \over 5} = \arctan \left( { - 3} \right)\) \( \Leftrightarrow x = {1 \over 3}\left( {5\arctan \left( { - 3} \right) + \pi } \right)\)

Nên \(x = {1 \over 3}\left( {5\arctan \left( { - 3} \right) + \pi } \right)\) cũng là nghiệm duy nhất của phương trình đã cho thỏa mãn điều kiện \( - {\pi  \over 2} < y < {{7\pi } \over 6}\)

Lấy giá trị gần đúng \(\arctan \left( { - 3} \right) \approx  - 1,249\) , ta được \(x \approx  - 1,03\)

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>>KHOÁ NỀN TẢNG LỚP 12 DÀNH CHO 2K4 NĂM 2022 học sớm chiếm lợi thế luyện thi TN THPT & ĐH


Gửi bài