Bài 7. Ai Cập và Lưỡng Hà cổ đại

Bình chọn:
4.4 trên 80 phiếu
Trả lời câu hỏi mở đầu trang 29 SGK Lịch sử và Địa lý 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Dưới đây là những hình ảnh mô tả chữ viết của người Ai Cập và Lưỡng Hà cổ đại. Em có biết người Ai Cập, Lưỡng Hà đã sáng tạo ra loại chữ viết này thế nào không? Họ đã xây dụng nền văn minh của mình trong điều kiện ra sao?

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi mục 1 trang 31 SGK Lịch sử và Địa lý 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Cư dân Ai Cập và Lưỡng Hà đã khai thác thế mạnh của điều kiện tự nhiên để phát triển những ngành kinh tế nào?

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi mục 2 trang 31 SGK Lịch sử và Địa lý 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Dựa vào thông tin trên và khai thác trục thời gian (tr.29), hãy nêu quá trình thành lập nhà nước Ai Cập và Lưỡng Hà.

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi mục 3 trang 33 SGK Lịch sử và Địa lý 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Nêu những thành tựu văn hóa chủ yếu của người Ai Cập và Lưỡng Hà.

Xem lời giải

Bài 1 trang 33 SGK Lịch sử và Địa lý 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Từ các hình ảnh và thông tin ở mục 3, em ấn tượng nhất với thành tựu văn hóa nào của người Ai Cập và Lưỡng Hà? Vì sao?

Xem lời giải

Bài 2 trang 33 SGK Lịch sử và Địa lý 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Em hãy nêu một số vật dụng hay lĩnh vực ngày nay mà chúng ta đang thừa hưởng từ các phát minh của người Ai Cập và Lưỡng Hà cổ đại.

Xem lời giải

Bài 3 trang 33 SGK Lịch sử và Địa lý 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Dựa vào bảng chữ số của người Ai Cập dưới đây em hãy làm theo phép tính: 124+321=? và 1565-1243=? Theo cách viết của người Ai Cập cổ đại.

Xem lời giải