Bài 5 trang 9 SGK Toán 5


Hỏi lớp học đó có bao nhiêu học sinh giỏi Toán, bao nhiêu học sinh giỏi tiếng việt?

Đề bài

Một lớp học có \(30\) học sinh, trong đó \(\dfrac{3}{10}\) số học sinh là học sinh giỏi toán, \( \dfrac{2}{10}\) số học sinh là học sinh giỏi tiếng việt. Hỏi lớp học đó có bao nhiêu học sinh giỏi Toán, bao nhiêu học sinh giỏi tiếng việt?

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Tìm số học sinh giỏi Toán ta lấy số học sinh cả lớp nhân với \(\dfrac{3}{10}\).

- Tìm số học sinh giỏi Tiếng Việt ta lấy số học sinh cả lớp nhân với \(\dfrac{2}{10}\).

Lời giải chi tiết

Tóm tắt

Có: 30 học sinh

Học sinh giỏi toán: \(\dfrac{3}{10}\) số học sinh

Học sing giỏi Tiếng Việt: \(\dfrac{2}{10}\) số học sinh

Học sinh giỏi toán: ? em

Học sinh giỏi Tiếng Việt: ? em

Bài giải

Số học sinh giỏi toán là:

               \(30 \times \dfrac{3}{10}=9\) (học sinh)

Số học sinh giỏi tiếng việt là:

               \( 30 \times \dfrac{2}{10}=6\) (học sinh)

                                    Đáp số: \(9\) học sinh giỏi Toán;

                                                \(6\) học sinh giỏi Tiếng Việt.

>> Xem đầy đủ lời giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 9 SGK toán 5: Tại đây

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.6 trên 248 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 5 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí