Giải bài 5 trang 78 SGK Đại số 10 nâng cao


Xem các bài giải sau đây và cho biết mỗi bài giải đó đúng hay sai? Vì sao?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Xem các bài giải sau đây và cho biết mỗi bài giải đó đúng hay sai? Vì sao?

LG a

\({{(x - 2)(x - 1)} \over {\sqrt x - 1}} = 0 \)

\(\Leftrightarrow {{x - 2} \over {\sqrt x - 1}}(x - 1) = 0 \)

\(\Leftrightarrow \left[ \matrix{
{{x - 2} \over {\sqrt x - 1}} = 0 \hfill \cr 
x - 1 = 0 \hfill \cr} \right.\) 

Ta có: \({{x - 2} \over {\sqrt x  - 1}} = 0 \Leftrightarrow x = 2\)

\(x - 1 = 0 \Leftrightarrow x = 1\)

Vậy tập nghiệm của phương trình đã cho là S = {1, 2}

Lời giải chi tiết:

Sai vì \(x=1\) không là nghiệm của phương trình.

Thiếu điều kiện xác định: \(0 \le x \ne 1\) do đó không loại nghiệm \(x = 1\) khi kết luận

LG b

\(\eqalign{
& \sqrt {{x^2} - 2} = 1 - x \cr&\Leftrightarrow {x^2} - 2 = {(1 - x)^2} \cr 
& \Leftrightarrow {x^2} - 2 = 1 - 2x + {x^2} \cr&\Leftrightarrow 2x = 3 \Leftrightarrow x = {3 \over 2} \cr} \)

Vậy phương trình có nghệm: \(x = {3 \over 2}\)

Phương pháp giải:

Bước 1: Thử lại nghiệm

Bước 2: Kiểm tra từng bước làm bài.

Lời giải chi tiết:

Sai vì thử lại \(x = {3 \over 2}\) không là nghiệm của phương trình.

Dòng 1 suy ra dòng 2 là phương trình hệ quar, không phải phương trình tương đương. 

Do đó cần sửa dấu \( \Leftrightarrow \) đầu tiên thành \(\Rightarrow\) và thử lại các nghiệm tìm được. 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 8 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 10 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.