Bài 9 trang 128 SGK Hình học 10 nâng cao


Xác định tọa độ tiêu điểm F và phương trình đường chuẩn d của (P)

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Cho parabol (P) có phương trình y2 = 4x.

LG a

Xác định tọa độ tiêu điểm F và phương trình đường chuẩn d của (P).

Lời giải chi tiết:

Ta có p = 2. Tọa độ tiêu điểm của (P) là F(1, 0).

Phương trình đường chuẩn  d: x + 1 = 0.

LG b

Đường thẳng Δ có phương trình \(y = m\,,\,\,(m \ne 0)\) lần lượt cắt d, Oy, (P) tại các điểm K, H, M. Tìm tọa độ của các điểm đó.

Lời giải chi tiết:

LG c

Gọi I là trung điểm của OH. Viết phương trình đường thẳng IM và chứng tỏ rằng đường thẳng  IM cắt (P) tại một điểm duy nhất.

Lời giải chi tiết:

Tọa độ giao điểm của IM với (P)  là nghiệm của hệ

\(\eqalign{
& \left\{ \matrix{
{y^2} = 4x \hfill \cr 
4x - 2my + {m^2} = 0 \hfill \cr} \right.\cr & \Leftrightarrow \,\,\left\{ \matrix{
{y^2} = 4x \hfill \cr 
{y^2} - 2my + {m^2} = 0 \hfill \cr} \right. \cr 
& \Leftrightarrow \,\,\left\{ \matrix{
{y^2} = 4x \hfill \cr 
{(y - m)^2} = 0 \hfill \cr} \right.\cr &\Leftrightarrow \,\,\,\,\left\{ \matrix{
x = {{{m^2}} \over 4} \hfill \cr 
y = m \hfill \cr} \right. \cr} \)

Vậy IM cắt (P) tại một điểm duy nhất \(M\left( {{{{m^2}} \over 4}\,;\,m} \right)\)

LG d

Chứng minh rằng \(MI \bot KF\) . Từ đó suy ra IM là phân giác của góc KMF.

Lời giải chi tiết:

Ta có \(\overrightarrow {MI}  = \left( { - {{{m^2}} \over 4}\,;\, - {m \over 2}} \right),\) \(\overrightarrow {KF}  = (2\,;\, - m)\) .

Suy ra  \(\overrightarrow {MI} .\,\overrightarrow {KF}  =  - {{{m^2}} \over 2} + {{{m^2}} \over 2} = 0\) \( \Rightarrow \,\,MI \bot KF\)

Tam giác \(KMF\) cân tại M  (do MF = MK).

MI là đường cao nên là phân giác góc KMF.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 6 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 10 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí