Bài 4: Một số công thức lượng giác

Bình chọn:
4.7 trên 89 phiếu
Bài 38 trang 213 SGK Đại số 10 Nâng cao

Hỏi mỗi khẳng định sau đây có đúng không? ∀α,∀β ta có:

Xem lời giải

Bài 39 trang 213 SGK Đại số 10 Nâng cao

Sử dụng 750 = 450 + 30o, hãy tính giá trị lượng giác của góc 750

Xem lời giải

Bài 40 trang 213 SGK Đại số 10 Nâng cao

Chứng minh rằng:

Xem lời giải

Bài 41 trang 214 SGK Đại số 10 Nâng cao

Hãy tính giá trị lượng giác sau:

Xem lời giải

Bài 42 trang 214 SGK Đại số 10 Nâng cao

Chứng minh rằng:

Xem lời giải

Bài 43 trang 214 SGK Đại số 10 Nâng cao

Dùng công thức biến đổi tích thành tổng, chứng minh:

Xem lời giải

Bài 44 trang 214 SGK Đại số 10 Nâng cao

Đơn giản các biểu thức sau:

Xem lời giải

Bài 45 trang 214 SGK Đại số 10 Nâng cao

Chứng minh rằng:

Xem lời giải

Bài 46 trang 215 SGK Đại số 10 Nâng cao

Chứng minh rằng:

Xem lời giải

Bài 47 trang 215 SGK Đại số 10 Nâng cao

Chứng minh rồi dùng máy tính bỏ túi hoặc bảng số để kiểm nghiệm lại gần đúng kết quả.

Xem lời giải

Bài 48 trang 215 SGK Đại số 10 Nâng cao

Chứng minh rằng:

Xem lời giải

Bài 49 trang 215 SGK Đại số 10 Nâng cao

Chứng minh rằng giá trị của mỗi biểu thức sau không phụ thuộc vào x

Xem lời giải

Bài 50 trang 215 SGK Đại số 10 Nâng cao

Chứng minh rằng nếu tam giác ABC có 3 góc thỏa:

Xem lời giải

Bài 51 trang 216 SGK Đại số 10 Nâng cao

Chứng minh rằng nếu ∝ + β + γ = π thì

Xem lời giải

Bài 52 trang 216 SGK Đại số 10 Nâng cao

Chứng minh rằng với mọi ∝ mà cos k∝ ≠ 0 (k = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) và sin ∝ ≠ 0 thì:

Xem lời giải

Bài 53 trang 216 SGK Đại số 10 Nâng cao

Hãy tính sin(α + β ) theo a và b

Xem lời giải

Bài 54 trang 216 SGK Đại số 10 Nâng cao

Tính tầm xa theo α (và v)

Xem lời giải