Bài 4: Một số công thức lượng giác

Bình chọn:
4.7 trên 86 phiếu
Bài 38 trang 213 SGK Đại số 10 Nâng cao Bài 38 trang 213 SGK Đại số 10 Nâng cao

Hỏi mỗi khẳng định sau đây có đúng không? ∀α,∀β ta có:

Xem chi tiết
Bài 39 trang 213 SGK Đại số 10 Nâng cao Bài 39 trang 213 SGK Đại số 10 Nâng cao

Sử dụng 750 = 450 + 30o, hãy tính giá trị lượng giác của góc 750

Xem chi tiết
Bài 40 trang 213 SGK Đại số 10 Nâng cao Bài 40 trang 213 SGK Đại số 10 Nâng cao

Chứng minh rằng:

Xem chi tiết
Bài 41 trang 214 SGK Đại số 10 Nâng cao Bài 41 trang 214 SGK Đại số 10 Nâng cao

Hãy tính giá trị lượng giác sau:

Xem chi tiết
Bài 42 trang 214 SGK Đại số 10 Nâng cao Bài 42 trang 214 SGK Đại số 10 Nâng cao

Chứng minh rằng:

Xem chi tiết
Bài 43 trang 214 SGK Đại số 10 Nâng cao Bài 43 trang 214 SGK Đại số 10 Nâng cao

Dùng công thức biến đổi tích thành tổng, chứng minh:

Xem chi tiết
Bài 44 trang 214 SGK Đại số 10 Nâng cao Bài 44 trang 214 SGK Đại số 10 Nâng cao

Đơn giản các biểu thức sau:

Xem chi tiết
Bài 45 trang 214 SGK Đại số 10 Nâng cao Bài 45 trang 214 SGK Đại số 10 Nâng cao

Chứng minh rằng:

Xem chi tiết
Bài 46 trang 215 SGK Đại số 10 Nâng cao Bài 46 trang 215 SGK Đại số 10 Nâng cao

Chứng minh rằng:

Xem chi tiết
Bài 47 trang 215 SGK Đại số 10 Nâng cao Bài 47 trang 215 SGK Đại số 10 Nâng cao

Chứng minh rồi dùng máy tính bỏ túi hoặc bảng số để kiểm nghiệm lại gần đúng kết quả.

Xem chi tiết
Bài 48 trang 215 SGK Đại số 10 Nâng cao Bài 48 trang 215 SGK Đại số 10 Nâng cao

Chứng minh rằng:

Xem chi tiết
Bài 49 trang 215 SGK Đại số 10 Nâng cao Bài 49 trang 215 SGK Đại số 10 Nâng cao

Chứng minh rằng giá trị của mỗi biểu thức sau không phụ thuộc vào x

Xem chi tiết
Bài 50 trang 215 SGK Đại số 10 Nâng cao Bài 50 trang 215 SGK Đại số 10 Nâng cao

Chứng minh rằng nếu tam giác ABC có 3 góc thỏa:

Xem chi tiết
Bài 51 trang 216 SGK Đại số 10 Nâng cao Bài 51 trang 216 SGK Đại số 10 Nâng cao

Chứng minh rằng nếu ∝ + β + γ = π thì

Xem chi tiết
Bài 52 trang 216 SGK Đại số 10 Nâng cao Bài 52 trang 216 SGK Đại số 10 Nâng cao

Chứng minh rằng với mọi ∝ mà cos k∝ ≠ 0 (k = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) và sin ∝ ≠ 0 thì:

Xem chi tiết
Bài 53 trang 216 SGK Đại số 10 Nâng cao Bài 53 trang 216 SGK Đại số 10 Nâng cao

Hãy tính sin(α + β ) theo a và b

Xem chi tiết
Bài 54 trang 216 SGK Đại số 10 Nâng cao Bài 54 trang 216 SGK Đại số 10 Nâng cao

Tính tầm xa theo α (và v)

Xem chi tiết


Gửi bài