ÔN TẬP CUỐI NĂM ĐẠI SỐ - TOÁN 10 NÂNG CAO

Bình chọn:
4.7 trên 86 phiếu
Bài 1 trang 220 SGK Đại số 10 Nâng cao Bài 1 trang 220 SGK Đại số 10 Nâng cao

Cho các tập con của tập số thực R: A = [-1; 1], B = [a;b) và C = (-∞;c) Trong đó a, b (a < b) và c là các số thực

Xem chi tiết
 Bài 2 trang 221 SGK Đại số 10 Nâng cao Bài 2 trang 221 SGK Đại số 10 Nâng cao

Tìm tập xác định và xét tính chẵn – lẻ của mỗi hàm số sau:

Xem chi tiết
Bài 3 trang 221 SGK Đại số 10 Nâng cao Bài 3 trang 221 SGK Đại số 10 Nâng cao

Cho hai đường thẳng (d1): y = mx - 3 và (d2): x + y = m

Xem chi tiết
Bài 4 trang 221 SGK Đại số 10 Nâng cao Bài 4 trang 221 SGK Đại số 10 Nâng cao

Tại sao (Ho) có tâm đối xứng là gốc tọa độ O?

Xem chi tiết
Bài 5 trang 221 SGK Đại số 10 Nâng cao Bài 5 trang 221 SGK Đại số 10 Nâng cao

Khi (d) và (P) cắt nhau, gọi A và B là giao điểm, hãy tìm tọa độ trung điểm của đoạn thẳng AB

Xem chi tiết
Bài 6 trang 221 SGK Đại số 10 Nâng cao Bài 6 trang 221 SGK Đại số 10 Nâng cao

Tính k biết rằng (1) có 2 nghiệm trùng nhau

Xem chi tiết
Bài 7 trang 221 SGK Đại số 10 Nâng cao Bài 7 trang 221 SGK Đại số 10 Nâng cao

Không giải phương trình, tính gần đúng tổng các bình phương hai nghiệm của phương trình (chính xác đến hàng phần trăm)

Xem chi tiết
Bài 8 trang 222 SGK Đại số 10 Nâng cao Bài 8 trang 222 SGK Đại số 10 Nâng cao

Biện luận theo tham số m số nghiệm và dấu các nghiệm của phương trình

Xem chi tiết
Bài 9 trang 222 SGK Đại số 10 Nâng cao Bài 9 trang 222 SGK Đại số 10 Nâng cao

Giải và biện luận các phương trình

Xem chi tiết
Bài 10 trang 222 SGK Đại số 10 Nâng cao Bài 10 trang 222 SGK Đại số 10 Nâng cao

Xét dấu các nghiệm phương trình đó tùy theo m

Xem chi tiết
Bài 11 trang 222 SGK Đại số 10 Nâng cao Bài 11 trang 222 SGK Đại số 10 Nâng cao

Giải và biện luận các hệ phương trình

Xem chi tiết
Bài 12 trang 222 SGK Đại số 10 Nâng cao Bài 12 trang 222 SGK Đại số 10 Nâng cao

Giải các hệ phương trình

Xem chi tiết
Bài 13 trang 222 SGK Đại số 10 Nâng cao Bài 13 trang 222 SGK Đại số 10 Nâng cao

Chứng minh rằng:

Xem chi tiết
Bài 14 trang 222 SGK Đại số 10 Nâng cao Bài 14 trang 222 SGK Đại số 10 Nâng cao

Tìm giá trị nhỏ nhất của các hàm số sau

Xem chi tiết
Bài 15 trang 222 SGK Đại số 10 Nâng cao Bài 15 trang 222 SGK Đại số 10 Nâng cao

Tìm giá trị lớn nhất của hàm số: f(x) = (2 - x)(2x + 1)trên (-0,5; 2)

Xem chi tiết
Bài 16 trang 222 SGK Đại số 10 Nâng cao Bài 16 trang 222 SGK Đại số 10 Nâng cao

Giải các hệ bất phương trình

Xem chi tiết
Bài 17 trang 222 SGK Đại số 10 Nâng cao	Bài 17 trang 222 SGK Đại số 10 Nâng cao

Giải các phương trình

Xem chi tiết
Bài 18 trang 223 SGK Đại số 10 Nâng cao Bài 18 trang 223 SGK Đại số 10 Nâng cao

Giải các bất phương trình

Xem chi tiết
Bài 19 trang 223 SGK Đại số 10 Nâng cao Bài 19 trang 223 SGK Đại số 10 Nâng cao

Điểm thi của 32 học sinh trong kỳ thi tiếng anh (thang điểm 100) như sau:

Xem chi tiết
Bài 20 trang 223 SGK Đại số 10 Nâng cao Bài 20 trang 223 SGK Đại số 10 Nâng cao

Một siêu thị thu được các số liệu sau đây về số tiền (đơn vị: nghìn đồng) mà mỗi người đã mua ở đây:

Xem chi tiết
Xem thêm


Gửi bài