Bài 1: Bất đẳng thức và chứng minh bất đẳng thức

Bình chọn:
4.3 trên 89 phiếu
Câu 1 trang 109 SGK Đại số 10 nâng cao Câu 1 trang 109 SGK Đại số 10 nâng cao

Chứng minh đẳng thức sau:

Xem chi tiết
Câu 2 trang 109 SGK Đại số 10 nâng cao Câu 2 trang 109 SGK Đại số 10 nâng cao

Chứng minh rằng nửa chu vi của tam giác lớn hơn mỗi cạnh của tam giác đó.

Xem chi tiết
Câu 3 trang 109 SGK Đại số 10 nâng cao Câu 3 trang 109 SGK Đại số 10 nâng cao

Chứng minh rằng đẳng thức sau xảy ra với mọi các số thực a, b, c.

Xem chi tiết
Câu 4 trang 109 SGK Đại số 10 nâng cao Câu 4 trang 109 SGK Đại số 10 nâng cao

Hãy so sánh các kết quả sau đây:

Xem chi tiết
Câu 5 trang 110 SGK Đại số 10 nâng cao Câu 5 trang 110 SGK Đại số 10 nâng cao

Chứng minh rằng:

Xem chi tiết
Câu 6 trang 110 SGK Đại số 10 nâng cao Câu 6 trang 110 SGK Đại số 10 nâng cao

Chứng minh rằng nếu a > 0 và b > 0 thì a3 + b3 ≥ ab(a + b). Khi nào đẳng thức xảy ra?

Xem chi tiết
Câu 7 trang 110 SGK Đại số 10 nâng cao Câu 7 trang 110 SGK Đại số 10 nâng cao

Chứng minh rằng:

Xem chi tiết
Câu 8 trang 110 SGK Đại số 10 nâng cao Câu 8 trang 110 SGK Đại số 10 nâng cao

Chứng minh rằng:

Xem chi tiết
Câu 9 trang 110 SGK Đại số 10 nâng cao Câu 9 trang 110 SGK Đại số 10 nâng cao

Chứng minh rằng:

Xem chi tiết
Câu 10 trang 110 SGK Đại số 10 nâng cao Câu 10 trang 110 SGK Đại số 10 nâng cao

Chứng minh rằng:

Xem chi tiết
Câu 11 trang 110 SGK Đại số 10 nâng cao Câu 11 trang 110 SGK Đại số 10 nâng cao

Chứng minh rằng:

Xem chi tiết
Câu 12 trang 110 SGK Đại số 10 nâng cao Câu 12 trang 110 SGK Đại số 10 nâng cao

Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số f(x) = (x + 3)(5 – x) với -3 ≤ x ≤ 5

Xem chi tiết
Câu 13 trang 110 SGK Đại số 10 nâng cao Câu 13 trang 110 SGK Đại số 10 nâng cao

Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số sau:

Xem chi tiết
Câu 14 trang 112 SGK Đại số 10 nâng cao Câu 14 trang 112 SGK Đại số 10 nâng cao

Chứng minh rằng nếu a, b, c là ba số dương thì:

Xem chi tiết
Câu 15 trang 112 SGK Đại số 10 nâng cao Câu 15 trang 112 SGK Đại số 10 nâng cao

Nếu cái cân đĩa đó không chính xác (do hai cánh tay đòn dài, ngắn khác nhau) nhưng quả cân là đúng 1kg thì khách hàng có mua được đúng 2kg cam hay không? Vì sao?

Xem chi tiết
Câu 16 trang 112 SGK Đại số 10 nâng cao Câu 16 trang 112 SGK Đại số 10 nâng cao

Chứng minh rằng với mọi số nguyên n, ta có:

Xem chi tiết
Câu 17 trang 112 SGK Đại số 10 nâng cao Câu 17 trang 112 SGK Đại số 10 nâng cao

Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của biểu thức:

Xem chi tiết
Câu 18 trang 112 SGK Đại số 10 nâng cao Câu 18 trang 112 SGK Đại số 10 nâng cao

Chứng minh rằng với mọi số thực a, b, ta có:

Xem chi tiết
Câu 19 trang 112 SGK Đại số 10 nâng cao Câu 19 trang 112 SGK Đại số 10 nâng cao

Chứng minh rằng nếu a, b, c, d là bốn số không âm thì:

Xem chi tiết
Câu 20 trang 112 SGK Đại số 10 nâng cao Câu 20 trang 112 SGK Đại số 10 nâng cao

Chứng minh rằng:

Xem chi tiết


Gửi bài