Bài tập ôn tập chương 3

Bình chọn:
4.7 trên 99 phiếu
Bài 50 trang 101 SGK Đại số 10 nâng cao Bài 50 trang 101 SGK Đại số 10 nâng cao

Phương trình ax + b = 0 có thể có nghiệm trong những trường hợp nào?

Xem chi tiết
Bài 51 trang 101 SGK Đại số 10 nâng cao Bài 51 trang 101 SGK Đại số 10 nâng cao

Hãy chọn kết luận đúng trong hai kết luận sau:

Xem chi tiết
Bài 52 trang 101 SGK Đại số 10 nâng cao Bài 52 trang 101 SGK Đại số 10 nâng cao

Hệ phương trình sau có thể có nghiệm trong trường hợp nào?

Xem chi tiết
Bài 53 trang 101 SGK Đại số 10 nâng cao Bài 53 trang 101 SGK Đại số 10 nâng cao

Biết rằng phương trình ax2 + bx + c = 0 có một nghiệm kép xo. Hãy chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau:

Xem chi tiết
Bài 54 trang 101 SGK Đại số 10 nâng cao Bài 54 trang 101 SGK Đại số 10 nâng cao

Giải và biện luận phương trình: m(mx – 1) = x + 1

Xem chi tiết
Bài 55 trang 101 SGK Đại số 10 nâng cao Bài 55 trang 101 SGK Đại số 10 nâng cao

Cho phương trình p(x + 1) - 2x = p2 + p - 4. Tìm các giá trị của p để:

Xem chi tiết
Bài 56 trang 101 SGK Đại số 10 nâng cao Bài 56 trang 101 SGK Đại số 10 nâng cao

Ba cạnh của một tam giác vuông có độ dài là 3 số tự nhiên liên tiếp. Tính độ dài của chúng.

Xem chi tiết
Bài 57 trang 101 SGK Đại số 10 nâng cao Bài 57 trang 101 SGK Đại số 10 nâng cao

Tìm các giá trị của m sao cho tổng bình phương hai nghiệm của nó bằng 1.

Xem chi tiết
Bài 58 trang 102 SGK Đại số 10 nâng cao Bài 58 trang 102 SGK Đại số 10 nâng cao

Với giá trị nào của a thì hai phương trình sau có nghiệm chung:

Xem chi tiết
Bài 59 trang 102 SGK Đại số 10 nâng cao Bài 59 trang 102 SGK Đại số 10 nâng cao

Biện luận số nghiệm của mỗi phương trình bằng đồ thị.

Xem chi tiết
Bài 60 trang 102 SGK Đại số 10 nâng cao Bài 60 trang 102 SGK Đại số 10 nâng cao

Giải các hệ phương trình

Xem chi tiết
Bài 61 trang 102 SGK Đại số 10 nâng cao Bài 61 trang 102 SGK Đại số 10 nâng cao

Giải và biện luận các hệ phương trình

Xem chi tiết
Bài 62 trang 102 SGK Đại số 10 nâng cao Bài 62 trang 102 SGK Đại số 10 nâng cao

Giải và biện luận các hệ phương trình

Xem chi tiết
Bài 63 trang 102 SGK Đại số 10 nâng cao Bài 63 trang 102 SGK Đại số 10 nâng cao

Tìm a, b và c để Parabol y = ax2 + bx + c có đỉnh là 1(1; -4) và đi qua điểm M(2; -3). Hãy vẽ Parabol nhận được.

Xem chi tiết
Bài 64 trang 102 SGK Đại số 10 nâng cao Bài 64 trang 102 SGK Đại số 10 nâng cao

Hỏi phải lấy điểm M cách B bao nhiêu để tổng ME + MF = l(l là độ dài cho trước)? Biện luận theo l, a, b và c

Xem chi tiết


Gửi bài