Câu hỏi và bài tập ôn tập chương 4

Bình chọn:
4.1 trên 39 phiếu
Bài 76 trang 155 SGK Đại số 10 nâng cao Bài 76 trang 155 SGK Đại số 10 nâng cao

Chứng minh các bất đẳng thức:

Xem chi tiết
Bài 77 trang 155 SGK Đại số 10 nâng cao Bài 77 trang 155 SGK Đại số 10 nâng cao

Chứng minh các bất đẳng thức sau:

Xem chi tiết
Bài 78 trang 155 SGK Đại số 10 nâng cao Bài 78 trang 155 SGK Đại số 10 nâng cao

Tìm giá trị nhỏ nhất của các hàm số sau

Xem chi tiết
Bài 79 trang 155 SGK Đại số 10 nâng cao Bài 79 trang 155 SGK Đại số 10 nâng cao

Tìm các giá trị của tham số m sao cho hệ bất phương trình sau có nghiệm.

Xem chi tiết
Bài 80 trang 155 SGK Đại số 10 nâng cao Bài 80 trang 155 SGK Đại số 10 nâng cao

Với giá trị nào của m, bất phương trình:

Xem chi tiết
Bài 81 trang 155 SGK Đại số 10 nâng cao Bài 81 trang 155 SGK Đại số 10 nâng cao

Giải và biện luận các bất phương trình sau:

Xem chi tiết
Bài 82 trang 155 SGK Đại số 10 nâng cao Bài 82 trang 155 SGK Đại số 10 nâng cao

Giải các bất phương trình sau:

Xem chi tiết
Bài 83 trang 156 SGK Đại số 10 nâng cao Bài 83 trang 156 SGK Đại số 10 nâng cao

Tìm các giá trị của m sao cho R là tập nghiệm của mỗi bất phương trình:

Xem chi tiết
Bài 84 trang 156 SGK Đại số 10 nâng cao Bài 84 trang 156 SGK Đại số 10 nâng cao

Giải các phương trình sau

Xem chi tiết
Bài 85 trang 156 SGK Đại số 10 nâng cao Bài 85 trang 156 SGK Đại số 10 nâng cao

Giải các bất phương trình sau:

Xem chi tiết
Bài 86 trang 156 SGK Đại số 10 nâng cao Bài 86 trang 156 SGK Đại số 10 nâng cao

Với giá trị nào của a, các hệ phương trình sau có nghiệm

Xem chi tiết
Bài 87 trang 156 SGK Đại số 10 nâng cao Bài 87 trang 156 SGK Đại số 10 nâng cao

Trong mỗi câu sau đây, có bốn khẳng định (A), (B), (C) và (D) , trong đó chỉ có một khẳng định đúng. Hãy chọn khẳng định đúng trong mỗi câu đó.

Xem chi tiết
Bài 88 trang 156 SGK Đại số 10 nâng cao Bài 88 trang 156 SGK Đại số 10 nâng cao

Tập nghiệm của bất phương trình là:

Xem chi tiết
Bài 89 trang 157 SGK Đại số 10 nâng cao Bài 89 trang 157 SGK Đại số 10 nâng cao

Nghiệm của phương trình sau là:

Xem chi tiết


Gửi bài