Bài 7: Bất phương trình bậc hai

Bình chọn:
4.2 trên 85 phiếu
Bài 53 trang 135 SGK Đại số 10 nâng cao Bài 53 trang 135 SGK Đại số 10 nâng cao

Giải các bất phương trình:

Xem chi tiết
Bài 55 trang 135 SGK Đại số 10 nâng cao Bài 55 trang 135 SGK Đại số 10 nâng cao

Tìm các giá trị của m để mỗi phương trình sau đây có nghiệm.

Xem chi tiết
Bài 56 trang 135 SGK Đại số 10 nâng cao Bài 56 trang 135 SGK Đại số 10 nâng cao

Giải các hệ bất phương trình

Xem chi tiết
Bài 57 trang 136 SGK Đại số 10 nâng cao Bài 57 trang 136 SGK Đại số 10 nâng cao

Tìm các giá trị của m để các phương trình sau có nghiệm:

Xem chi tiết
Bài 58 trang 136 SGK Đại số 10 nâng cao Bài 58 trang 136 SGK Đại số 10 nâng cao

Chứng minh rằng các phương trình sau vô nghiệm dù m lấy bất kỳ giá trị nào.

Xem chi tiết
Bài 59 trang 136 SGK Đại số 10 nâng cao Bài 59 trang 136 SGK Đại số 10 nâng cao

Tìm m để bất phương trình sau:

Xem chi tiết
Bài 60 trang 136 SGK Đại số 10 nâng cao Bài 60 trang 136 SGK Đại số 10 nâng cao

Giải các bất phương trình sau:

Xem chi tiết
Bài 61 trang 136 SGK Đại số 10 nâng cao Bài 61 trang 136 SGK Đại số 10 nâng cao

Tìm tập xác định của mỗi hàm số sau:

Xem chi tiết
Bài 62 trang 136 SGK Đại số 10 nâng cao Bài 62 trang 136 SGK Đại số 10 nâng cao

Giải các hệ bất phương trình

Xem chi tiết
Bài 63 trang 136 SGK Đại số 10 nâng cao Bài 63 trang 136 SGK Đại số 10 nâng cao

Tìm các giá trị của a sao cho với mọi x, ta luôn có:

Xem chi tiết
Bài 64 trang 136 SGK Đại số 10 nâng cao Bài 64 trang 136 SGK Đại số 10 nâng cao

Tìm các giá trị của m để hệ bất phương trình sau có nghiệm:

Xem chi tiết
Bài 54 trang 145 SGK Đại số 10 nâng cao Bài 54 trang 145 SGK Đại số 10 nâng cao

Giải các bất phương trình sau:

Xem chi tiết


Gửi bài