Bài 4. Tích của một vectơ với một số

Bình chọn:
4.4 trên 60 phiếu