Ôn tập chương 6 - Góc lượng giác và công thức lượng giác

Bình chọn:
4.5 trên 36 phiếu
Bài 55 trang 216 SGK Đại số 10 Nâng cao Bài 55 trang 216 SGK Đại số 10 Nâng cao

Hỏi các đẳng thức sau có đúng với mọi số nguyên k không?

Xem chi tiết
Bài 56 trang 218 SGK Đại số 10 Nâng cao Bài 56 trang 218 SGK Đại số 10 Nâng cao

Tính:

Xem chi tiết
Bài 57 trang 218 SGK Đại số 10 Nâng cao Bài 57 trang 218 SGK Đại số 10 Nâng cao

Chứng minh rằng:

Xem chi tiết
Bài 58 trang 218 SGK Đại số 10 Nâng cao Bài 58 trang 218 SGK Đại số 10 Nâng cao

Chứng minh rằng:

Xem chi tiết
Bài 59 trang 218 SGK Đại số 10 Nâng cao Bài 59 trang 218 SGK Đại số 10 Nâng cao

Chứng minh rằng với mọi α,β,γ ta có:

Xem chi tiết
Bài 60 trang 219 SGK Đại số 10 Nâng cao Bài 60 trang 219 SGK Đại số 10 Nâng cao

Chọn đáp án đúng:

Xem chi tiết
Bài 61 trang 219 SGK Đại số 10 Nâng cao Bài 61 trang 219 SGK Đại số 10 Nâng cao

Chọn đáp án đúng:

Xem chi tiết
Bài 62 trang 219 SGK Đại số 10 Nâng cao Bài 62 trang 219 SGK Đại số 10 Nâng cao

Chọn đáp án đúng:

Xem chi tiết
Bài 63 trang 219 SGK Đại số 10 Nâng cao Bài 63 trang 219 SGK Đại số 10 Nâng cao

Chọn đáp án đúng:

Xem chi tiết
Bài 64 trang 219 SGK Đại số 10 Nâng cao Bài 64 trang 219 SGK Đại số 10 Nâng cao

Chọn đáp án đúng:

Xem chi tiết
Bài 65 trang 219 SGK Đại số 10 Nâng cao Bài 65 trang 219 SGK Đại số 10 Nâng cao

Chọn đáp án đúng

Xem chi tiết
Bài 66 trang 219 SGK Đại số 10 Nâng cao Bài 66 trang 219 SGK Đại số 10 Nâng cao

Góc lượng giác (Ou, Ov) có số đo α mà góc uOv là góc nhọn thì:

Xem chi tiết
Bài 67 trang 220 SGK Đại số 10 Nâng cao Bài 67 trang 220 SGK Đại số 10 Nâng cao

Góc lượng giác (Ou, Ov) có số đo α mà góc uOv là góc tù thì:

Xem chi tiết
Bài 68 trang 220 SGK Đại số 10 Nâng cao Bài 68 trang 220 SGK Đại số 10 Nâng cao

Khi đó, với mọi α sao cho M nằm trong góc phần tư thứ III của hệ tọa độ gắn với đường tròn đó (M không nằm trên trục tọa độ), điểm N luôn.

Xem chi tiết
Bài 69 trang 220 SGK Đại số 10 Nâng cao Bài 69 trang 220 SGK Đại số 10 Nâng cao

Khi đó, với mọi ∝ so cho M nằm trong góc phần tư I của hệ tọa độ gắn với đường tròn đó (M không nằm trên trục tọa độ), điểm N luôn:

Xem chi tiết


Gửi bài